Et godt innemiljø er viktig for alle og spesielt for barn med astma. I en undersøkelse av norske barns boliger i forskjellige kommuner i Norge, var inneklimaet dårlig i halvparten av alle boligene. Barneværelsene var ofte verst.

De fleste foreldre til barn med astma er oppmerksomme på betydningen av innemiljøet. I en nylig gjennomført amerikansk undersøkelse vurderte man hvor godt foreldrene lykkes med sine tiltak. Undersøkelsen omfattet 896 familier med astmatiske barn. I 82 prosent av hjemmene hadde man forsøkt å forbedre innemiljøet. Forskerne sjekket nytten av tiltakene som var gjort og la til grunn hva tidligere forskning har vist er til hjelp for barn med astma. Dessverre hadde kun halvparten av de til sammen 1788 endringene som familiene hadde foreatt noen effekt. De øvrige bedret ikke innemiljøet og enkelte kunne forverre barnets astma.

Man kan ofte bedre inneklimaet med enkle metoder og uten store kostnader. Et røykefritt miljø er første bud. Det er betydelig bedre for barnet om man konsekvent røyker ute enn å tillate røyking i ett rom inne. For høy luftfuktighet er den hyppigste årsak til helseskader på grunn av innemiljøet. Man bør derfor være varsom med å anskaffe luftfuktere da både midd og mugg trives i fuktig klima. De fleste bør heller overveie å kjøpe en luftavfukter.

Dernest er det viktig å lufte godt og holde boligen ren. Rengjøring med en tørr eller lett fuktet mopp er bra. Har man anledning til det, er det klokt å investere i en god støvsuger med allergifilter og aller helst en sentralstøvsuger. Man bør unngå sterke lukter som for eksempel blomsterduft, parfyme, maling og lakk og lim. Innetemperatur bør være mellom 20 og 22 grader.

En forutsetning for vellykkete tiltak er å lære hva som forårsaker allergi hos det enkelte barn. Ved å notere forverrelser og kartlegge eventuelle allergier hos barnet, kan man tilpasse innemiljøet i forhold til dette.

Mange foreldre blir utsatt for omfattende markedsføring og anbefallinger fra venner og kjente. Og leverandører av en rekke produkter og behandlingsformer lover resultater det ikke er belegg for. Homøopati og akupunktur er eksempler på tiltak hvor man savner gode vitenskapelig bevis for at de minsker risikoen for astmaanfall.

Kilde: Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2004