Astmatikere svarer ofte at de har det bra, og at de har kontroll over egen astma. Men ved nærmere undersøkelse og med noen få kontrollspørsmål, viser det seg at mange ikke har det så bra likevel. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) anbefaler astmatikere å utføre astmakontrolltest for å oppnå bedre kontroll med astmaen.

Mange venner seg fort til å leve med symptomer og plager og har ikke forventninger om at livet kanskje kan leves med færre sykdomsbegrensninger enn de har blitt vant til i sin hverdag. Når du får diagnosen astma, overlates du ansvaret for egen helse med et minimum av opplæring og med oppfølging som ofte preges av for liten tid, sett fra både lege og pasientens ståsted.

Norges Astma- og Allergiforbund oppfordrer alle astmatikere til å gjennomføre den nye AstmaKontrollTesten for å se om de har en godt kontrollert astma eller ikke. 5 spørsmål med fem svarmuligheter kan utføres på nettet, eller på ferdigtrykket folder som blir å se på en rekke legekontorer. Svaret får du umiddelbart.

Resultatet av testen kan tas med til fastlege eller spesialist som utgangspunkt for en samtale om hvordan det står til og om helsetilstanden kan bedres ved mer informasjon, endret medisinering eller bedre opplæring i egen sykdomsforståelse og sykdomsmestring.

–Med dagens medisiner og kunnskap om astma bør mange pasienter kunne forvente å ha færre sykdomsplager enn de har i dag, uttaler kst. generalsekretær Tonje Waaktaar Gamst. Det vil kunne oppnås med opplæring, oppfølging og godt samarbeid mellom legen og astmatikeren.

Testen er utviklet og eies av Quality Metric og lanseres av NAAF med støtte fra GlaxoSmithKline. Den er er tilrettelagt for bruk i Norge med ledende lungeekspertise. Du finner den på www.astmakontrolltest.com.

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund