Noen har god kontroll over astmaen. Andre trenger økt kunnskap om behandlingen.

Mange astmatikere blir fort slitne eller de har episoder med åndenød. Enkelte trenger å få justert dosen på medikamentene de allerede bruker. Men ofte er økt kunnskap om sykdommen tilstrekkelig.

Mennesker med astma er forskjellige. Noen har god kontroll med sin sykdom, mens andre trenger økt kunnskap om behandlingen eller overser den fordi de ikke ønsker å være syke. Dette gjelder særlig ungdommer som ikke ønsker å være annerledes enn sine venner.

Bruker du medisinene korrekt?

Det kan være vanskelig å forholde seg til mange medisiner som skal tas til ulike tider. Be derfor legen din om å lage en oversikt med navn på medisinene, hva de hjelper for og når du skal ta dem.

Husk at noen astmamedisiner er laget for å lette pusten når du har et anfall, mens andre skal virke forebyggende. For å sikre best mulig effekt, må du derfor ta riktig medisin til rett tid.

Astma er en kronisk sykdom som veksler mellom gode og dårlige perioder. Det er derfor viktig å ta forebyggende medisiner for å bedre lungefunksjonen og hindre anfall også i de gode periodene.

Hvis du opplever at astmaen blir verre til tross for at du bruker medisiner, bør du kontakte legen din. Sykdommen kan være i en fase hvor det er behov for å endre medisindosene eller du trenger andre medikamenter i tillegg.

Har du nylig hatt en lufteveisinfeksjon eller vært i kontakt med nye allergener, tobakk eller andre irriterende stoffer? Dette kan forverre astmaen og endre behovet for medisiner.

Ingen effekt av medisinen?

Hvis medisinen er uten lukt eller smak, kan man bli usikker på om man har fått i seg medisinen, og om den virker.

Moderne medisiner mot astma virker ikke irriterende på svelget og smaker ikke vondt. Du kan likevel være sikker på at de er vel så effektive som eldre produkter.

Bivirkninger

Mange mennesker er naturlig nok bekymret for at medisinene skal gi bivirkninger. Oftest gjelder det medikamenter som inneholder kortison. Når man puster inn slike medisiner, blir dosen ledet ned i lungene. Man oppnår derved effekt på rett sted og en beskjeden dose er tilstrekkelig.

Denne behandlingen er så skånsom at den kan trygt brukes både av barn og gravide.

Man blir heller ikke avhengig av astmamedisin.

For dyre medisiner?

Mange pasienter med kroniske sykdommer som astma er ofte storforbrukere av medisiner og legetjenester.

De fleste asmamedisiner fås på blå resept, noe som innebærer at du bare skal betale en egenandel. Sørg for å få ført opp alle slike utgifter sammen med egenandel fra legebesøk. Når du har nådd taket for egenandeler, får du frikort fra trygdekontoret for resten av året.

Fordeler ved å være syk?

Særlig barn kan synes at det av og til er greit å være syk. I dårlige perioder holdes de gjerne hjemme fra barnehage eller skole og får ekstra omsorg.

Enkelte barn slurver med medisiner for å få ekstra oppmerksomhet, eller de late som de er sykere enn de i virkeligheten er.

Foto: © iStockphoto.com/AnitaPatterson