Astma er en av de vanligste årsakene til funksjonshemming hos norske skolebarn. Det er derfor viktig at sykdommen raskt blir oppdaget og behandlet slik at barna kan delta ubesværet i lek og idrett.

Forekomsten av astma blant barn og unge har vært stigende de siste 50 årene. Mens man i 1955 oppfattet det som foruroligende at 1,7 prosent av norske skolebarn led av astma er tallet nå på rundt ti prosent. Selv om forekomsten er høy og symptomene velkjente, er det ikke alltid sykdommen blir oppdaget.

I 2000 ble det utført en undersøkelse på nærmere tusen skolebarn i Odda, for å kartlegge omfanget av uoppdagete astmatilfeller. Undersøkelsen omfattet skolebarn med kjente pusteproblemer som tung og pipende pust. Resultatet av undersøkelsen var nedslående. Hele 37 prosent av barna som viste tegn på astma ble ikke fanget opp av helsevesenet og gitt behandling.

At sykdommen blir oppdaget bør likevel ikke bety at barna får riktig behandling.

Britiske forskere tok mot slutten av 90-tallet for seg en gruppe astmatikere for å undersøke hvor god behandling de hadde fått siden sykdommen ble oppdaget. De fleste av ungdommene hadde liten kjennskap til sin egen sykdom, og kun et fåtall hadde blitt utredet med lungekapasitetsmåling. En av årsakene var motvilje mot å oppsøke lege.

Følgene av astmaplager hos skolebarn er mange, spesielt med tanke på skolefravær og faglige prestasjoner. Samtidig er astma en sykdom med symptomer som enkelt kan oppdages, både i skolesammenheng og på fritiden. Mer strukturert informasjon til foreldre og lærere om viktigheten av å oppsøke lege for disse plagene, vil kunne bety en enklere hverdag for disse barna.

Klikk på fanen alfabetisk på toppen av siden for å lese mer om astma hos Helsenett.no.

Kilder:
Scandinavian Journal of Primary Health Care 2000;18(2):122-26
Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 2003;157:540-544
Thorax 1996; 51 (suppl l): 13-7