Astma skyldes en kronisk betennelse i de nedre luftveiene. Kunnskap om sykdommen er viktig for å sikre god behandling. Målet er et aktivt liv uten store begrensninger.

Hva kjennetegner god astmakontroll?

 • - fravær av hoste eller piping i brystet
 • - ingen pusteproblemer
 • - uforstyrret nattesøvn
 • - ingen begrensinger i daglig aktivitet
 • - ingen eller milde bivirkninger av astmamedisiner
 • - ingen akutte episoder som krever legetilsyn eller innleggelse

Hva kjennetegner dårlig astmakontroll?

 • - astmasymptomer som krever bruk av hurtigvirkende medisiner mer enn to ganger per uke
 • - symptomer som blir verre til tross for medisinering
 • - forstyrret søvn på grunn av hoste/pusteproblemer
 • - hjertebank, hodepine eller svimmelhet
 • - begrensninger i daglig aktivitet
 • - alvorlige symptomer/episoder som krever legetilsyn

Vet du nok om astma og astmabehandling?

Desto mer du vet om sykdommen, jo enklere er det å følge behandlingsopplegget du og legen din finner fram til. Det begrenser symptomene og reduserer risikoen for akutte atmaanfall.

Sjekkliste

Her er en sjekkliste med hva du bør vite om astma. Hvis du kan svare ”ja” på alle utsagnene, har du gode kunnskaper. Dersom du er usikker eller svarer ”nei”, bør du snakke med legen din.

 • - Jeg vet hva astma er
 • - Jeg kjenner symptomene på astma
 • - Jeg vet hvordan astmamedisinene virker og når jeg skal ta dem
 • - Jeg vet hva som kan fremkalle et astma-anfall
 • - Jeg vet hvordan astmasymptomene skal behandles
 • - Jeg vet når symptomene er så alvorlige at jeg trenger lege
 • - Jeg vet hvorfor det å kjenne min PEF-vedi kan hjelpe meg
 • - Jeg kjenner til min PEF-verdi og hvordan den måles
 • - Jeg er sikker på hvordan jeg kan forebygge et akutt astmaanfall

Studier har vist at astmapasienter som er godt orientert om sin sykdom ofte slipper innleggelse i sykehus og ikke-planlagte legebesøk. Og sykdommen begrenser dem som regel lite i hverdagen.

Kilder:
National asthma education and prevention program
National assosiation of school nurses