Astma og kols er ulike sykdommer som begge er kjennetegnet av kronisk hoste, økt mengde slim i luftveiene og tendens til tung pust. Ved astma varierer plagene mye, mens ved kols er de mer konstante.

Ved god behandling kan de fleste astmatikere oppnå tilnærmet normal lungefunksjon og slippe alvorlige forverrelser.

Tidligere har man hatt lite å tilby av behandling for personer med kols. Ny kunnskap er i ferd med å endre dette. En undersøkelse der mer enn 6000 personer med kols deltok viste at medisiner kan gi økt overlevelse, og at man puster lettere.

Deltakerne ble delt i fire grupper. En gruppe ble behandlet med et legemiddel - Seretide - som både utvider luftveiene og demper betennelsen i dem – såkalt kombinasjonsehandling. Den andre gruppen fikk et medikament som kun utvider luftveiene - Serevent - og en gruppe fikk et betennelsesdempende middel - Flutide. Den fjerde gruppen ble behandlet med placebo som er medisiner uten virkestoff.

De som fikk kombinasjonsbehandling økte sin lungefunksjon og livskvalitet. I denne gruppen var det 25 prosent færre forverrelser enn blant deltakerne i placebogruppen, og antall dødsfall sank med 17 prosent. Deltakerne i de to gruppene som enten fikk et middel som utvider luftførene eller medisin som demper betennelsen i dem merket også en bedring, men bare omkring halvparten av hva man oppnådde med kombinasjonsbehandling.

Hos de fleste som lider av kols er røyking hovedårsaken til problemene. Røykeslutt helt avgjørende for å stoppe sykdommens utvikling hos den enkelte i tillegg til korrekt medisinsk behandling.

Kilder:
Medscape Medical News, Paula Moyer, MA
The European Respiratory Journal;24(2):206-10.