En tredjedel av tenåringer med astma blir ikke fanget opp. Av disse er sju av ti jenter.

Det viser en ny dansk undersøkelse ved universitetssykehuset i Odense.

Av de som hadde fått astmadiagnose stilt av leger var bare 33 prosent jenter. Til gjengjeld var jentene overrepresentert i gruppen med ”uoppdaget” astma. Hele 69 prosent av disse var jenter.

To av tre tenåringer med ikke-diagnostisert astma hadde ikke varslet lege om symptomene sine.

Forskerne mener en informasjonskampanje om astma rettet mot tenåringer - spesielt rettet mot jenter - kan være løsningen.

I undersøkelsen kom det fram at ikke-diagnostisert astma forekommer hyppigst hos personer som har følgende kjennetegn:

- lav fysisk aktivitet
- overvekt
- utsatt for passiv røyking
- familieproblemer
- fravær av symptomer i nesen (kløe eller tetthet)

Hosting var det hyppigste av astmasymptomene blant de ikke-diagnostiserte. Symptomer som hvesing og pustebesvær forekom derimot oftere hos de diagnostiserte.

495 skoleelever mellom 12 og 15 år deltok i undersøkelsen.

Kilder: British Medical Journal 2007

Foto: © iStockphoto.com/AnitaPatterson