Jenter røyker mer, trener mindre og har mer problemer med luftveiene.

Tenåringsjenter er mer utsatt for astma enn gutter.

Det viser en ny norsk studie på ungdom mellom 13 og 19 år av ungdomsdelen i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Ung-HUNT.

Sårbare jenter

Sammenlignet med gutter har tenåringsjenter tydelig mer sårbare åndedrettsorganer.

Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom astmadiagnose og jenter som var enten overvektige eller utsatte for passiv røyking. Risikoen for astma blant gutter ble ikke påvirket av verken overvekt eller sigarettrøyk.

- Dette er et viktig funn med tanke på forebyggende tiltak, sier HUNT-forsker Elin Tollefsen, overlege ved lungeavdelingen på St. Olavs Hospital, til Dagens Medisin.

Tenåringsjentene i undersøkelsene oppgir at de røyker mer og trener mindre.

- Det er et tankekors at jenter begrunner røyking med ønsket om å holde seg slank, samtidig som de er langt mindre fysisk aktive, mener Tollefsen.

Arvelig astma

Blant de yngste jentene var klar sammenheng mellom astmadiagnose og astma hos mor. Astma hos far økte sjansen for astma blant de eldre tenåringsguttene.

- Dette er interessante sammenhenger. Genetisk betingede kjønnsforskjeller har jeg ikke sett beskrevet i litteraturen, sier Tollefsen til Dagens Medisin.

Flere tidligere undersøkelser viser at voksne kvinner er mer utsatt for astma og luftveisplager enn menn. HUNT-undersøkelsen er derimot den første som har sett på kjønnsforskjeller blant unge.

I den eldste aldersgruppen hadde 10 prosent av jentene og 7 prosent av guttene en astmadiagnose. Hos de yngre var de tilsvarende tallene på 8,5 prosent og 7,1 prosent.

Kilde:
Respiratory Medicine 2007
Dagens Medisin