Brystmelk beskytter ikke barnet mot å få astma eller allergi, viser undersøkelse.

I tidligere undersøkelser har man funnet en sammenheng mellom brystmelk og lange ammeperioder og redusert risiko for astma og allergier hos barn.

Nå viser en ny stor undersøkelse fra Hviterussland at dette ikke er tilfelle likevel.

Unger som utelukkende får næring fra morsmelk og som har lengre ammeperioder er ikke mer beskyttet mot astma eller allergier. Tvert i mot øker risikoen for allergier noe sammenlignet med andre barn, ifølge undersøkelsen.

Allergisymptomer og diagnoser ble fastsatt ved hjelp av ISAAC-skjemaet (International Study of Asthma and Allergy in Childhood).

Hudtester ble også tatt for å avdekke allergier mot:

- støvmidd
- katt
- bjørkepollen
- gresspollen
- muggsopp

Unger som kun fikk brystmelk og diet lengre hadde noe hyppigere forekomster av alle fem allergiene.

Tidligere undersøkelser har også funnet at brystmelk kan redusere risikoen for allergi hos barn dersom familien har en historie med atopi, men forskerne i denne undersøkelsen fant ikke det samme.

Antallet personer med astma og allergi har økt de siste tiårene, til tross for at flere velger å amme. Forskerne tror det tyder på at morsmelk ikke har den gunstige effekten mot atopi som tidligere antatt og mener resultatene understøtter dette.

Over 17 000 par mødre og barn deltok i undersøkelsen rekruttert fra 31 hviterussiske sykehus. Alle ble født i perioden 1996-1997. Barna ble fulgt opp til de var 6,5 år.

Kilde: British Medical Journal 2007