Vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet kan gi voksne astma.

Rengjøringsmidler og luftfriskere i spraybokser kan føre til astma blant voksne.

Det viser en spansk undersøkelse ved Municipal Institute of Medical Research i Barcelona.

Flest kvinner

Voksne som bruker spraymidler under rengjøringen regelmessig øker sjansen for astma med 30-50 prosent sammenlignet med folk som ikke blir utsatt for slike produkter, viser undersøkelsen.

Risikoen for astma stiger med hvor ofte personen gjør rent og hvor mange forskjellige sprayer som blir brukt. Resultatene tyder på at luftfriskere og midler til rengjøring av glass er spesielt astmafarlige.

Over 3500 personer i ti ulike europeiske land deltok i studien.

Deltakerne ble undersøkt for symptomer på astma og legediagnostisert astma og allergi. De ble også bedt om å oppgi hvor mange ganger i uken de brukte rengjøringsprodukter.

To av tre som rapporterte at de gjorde rent i huset regelmessig var kvinner. Omtrent 6 prosent av dem hadde utviklet astma i voksen alder. Færre enn ti prosent av disse var hjemmeværende husmødre på full tid.

Det betyr at til og med vanlig moderat bruk av spraymidler kan føre til astma.

Totalt kan rengjøringsprodukter ha skylden for så mange som en av sju astmatilfeller blant voksne, har forskerne regnet ut.

Vanlig hjemmebruk

Hvordan disse produktene utløser astmaen er usikkert, men forskerne tror det kan skyldes at spraymidlene:

- irriterer luftveiene
- inneholder følsomme midler
og/eller
- forårsaker betennelse i luftveiene

Forskere mener helsepersonell bør være klar over den potensielle risikoen spraymidlene har og at de kan føre til luftveisproblemer og muligens astma kun ved vanlig hjemmebruk.

Tidligere undersøkelser har vist en sammenheng mellom slike produkter og astma blant rengjøringspersonell, men denne studien er den første som viser en lignende reaksjoner blant ikke-profesjonelle.

Kilde: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2007

Foto: © iStockphoto.com/creacart