Personer med astma har ikke god nok kontroll over astmaen sin, til tross for at de går på forebyggende medikamenter.

Det viser en europeisk samarbeidsundersøkelse publisert i BioMed Central Pulmonary Medicine.

Astmatikere som opplever at symptomene forverrer seg, klarer ikke å utføre de riktige justeringene i behandlingen i tide.

Medisinbruk

3415 personer med diagnostisert astma deltok i studien. Alle gikk på forebyggende behandling med regelmessig inhalering av kortikosteroider. Flere tok også langtidsvirkende beta2-agonister i tillegg.

Kortikosteroider (”kortison”) demper den kroniske betennelsen i bronkiene og bidrar til at astmaen holdes under kontroll over lang tid.
Ved astmaanfall brukes som regel korttidsvirkende beta2-agonister, medisiner som hurtig utvider luftrørene.
Langtidsvirkende beta2-agonister har lenger effekt, i opptil tolv timer.

Deltakerne svarte på spørsmål om medisinbruk, astmakontroll og evne til å gjenkjenne og behandle et forverret astmaforløp.

Til tross for at alle gikk på forebyggende medisiner, oppga hele 74 prosent at de tydde til korttidsvirkende beta2-agonister daglig. 51 prosent av deltakerne ble klassifisert av forskerne som personer ”uten kontroll over astmaen sin”.

Dårlig informasjon

Deltakerne kjente som regel igjen tidlige tegn på at astmaen forverret seg.

De fleste reagerte umiddelbart med å øke inntaket av korttidsvirkende beta2-agonister. Dosen med kortikosteroider gikk imidlertid ikke opp før situasjonen var på sitt verste.

I gjennomsnitt tok det fem dager fra de første symptomene ble oppdaget til lungefunksjonen nådde bunnen. Det er i løpet av denne perioden en har størst sjanse til å gripe inn og hindre forverringer.

Forskning har vist at astmatikere som øker anti-inflammatorisk behandling med kortikosteroider ved forverret tilstand, kan redusere symptomene og begrense konsekvensene av sykdommen. Undersøkelser har også funnet at tidlig motbehandling med kortikosteroider eller kombinasjonsbehandling med både kortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonister, gir bedre astmakontroll.

Resultatene fra denne undersøkelsen viser i tillegg at astmatikere både kan og er villige til å justere behandlingen selv. Problemet er at endringene de utfører er feil. Dette tyder på at det ikke er god nok informasjon til pasientene om selvbehandling ved forverrede symptomer, konkluderer forskerne.

Kilde: BMC Pulmonary Medicine 2006