Desto flere symptomer fra lungene, desto større er risikoen for å få lungekreft.

Norske forskere har funnet en tydelig sammenheng mellom tidligere luftveisplager og kreftutvikling i lungene.

Det viser en studie ved Kreftregisteret. Undersøkelsen er publisert i tidsskriftet Lung Cancer.

Luftveissymptomer er ofte markører på betennelsesprosesser i lunger og luftveier, og blir gjerne synlige før andre kliniske sykdomstegn, mener forskerne.

Hoste

Nærmere 20 000 personer deltok i forsøket. Alle var fra Oslo-området. Ved studiestart i 1972 ble deltakerne bedt om å oppgi eventuelle luftveisplager, og i så fall hvilke symptomer de hadde.

30 år senere hadde 352 av deltakerne utviklet lungekreft, 228 menn og 124 kvinner.

Resultatene viser en tydelig sammenheng mellom lungekreft og hoste hos begge kjønn. For kvinner ble astmaliknende symptomer sterkest knyttet til lungekreft, mens det samme gjaldt for pustevansker ved bratt gange hos menn.

Denne sammenhengen var også til stede da forskerne tok hensyn til deltakernes røykevaner.

Røyking

Røyking regnes for å være ansvarlig for 80-85 prosent av alle tilfeller av lungekreft i de nordiske landene.

Også i tidligere studier har man funnet en sammenheng mellom lungekreft og ikke-ondartede lungesykdommer, som kronisk bronkitt, emfysem og lungebetennelse – både hos røykere og ikke-røykere, påpeker forskerne.

Justert for røykevaner, er det også en økt fare for lungekreft hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

I 2006 fikk 2504 nordmenn diagnostisert kreft i lunge eller luftveier, i følge tall fra Kreftregisteret. Det utgjorde en tidel av det totale antallet krefttilfeller det året.

Kilder:
Kreftregisteret 2008
Lung Cancer 2008