Forurenset luft øker risikoen for astma, allergi og nedsatt lungefunksjon.

Barn som blir utsatt for store mengder med luftforurensninger i løpet av sitt første leveår har økt risiko for:

- astma
- pollenallergi
- svekket lungefunksjon

Medfødte arvelige faktorer spiller også en rolle.

Det viser en ny studie fra det svenske BAMSE-prosjektet (Barn Allergi Miljø Stockholm Epidemiologi).

Astmarisiko

Hele 4000 barn i Stockholm-området deltok i prosjektet. Forskerne fulgte dem fra fødselen av.

Nivåene med trafikkeksos ved ungenes bosteder ble målt. Forskerne ønsket å se om luftforurensninger som følge av biltrafikk i løpet av barnas første leveår påvirket risikoen for astma og allergi.

Ungene i BAMSE-prosjektet har nå rukket å bli 10-13 år gamle. Det viser seg at de som ble utsatt for høye nivåer av luftforurensning tidlig i livet hadde 60 prosent økt sjanse for å få langvarig astmabesvær.

Barna bosatt i de mest forurensede områdene hadde i tillegg svekket lungefunksjon. Allergi mot luftbårne allergener, spesielt pollen, var også vanligere.

Arvelighet

Forskerne studerte i tillegg hvordan risikoen for allergisykdom forårsaket av luftforurensninger ble påvirket av genetiske faktorer.

Forskning har vist at barn med en bestemt variant av GSTP1-genet (glutathione S-transferase P1) har økt fare for å utvikle allergier i forbindelse med trafikkforurensning. Kroppens evne til å takle luftforurensninger avhenger blant annet av dette genet.

Nye analyser tyder på at varianter av et annet ”astmagen”, TNF (tumor necrosis factor), også er avgjørende for barns følsomhet for luftforurensninger.

Unger med visse kombinasjoner av GSTP1 og TNF er betydelig mer utsatt for allergisykdommer, viser BAMSE-undersøkelsen.

Kilde:
Folkhälsoguiden

Les mer om BAMSE-prosjektet på Folkälsoguidens nettsider: www.folkhalsoguiden.se/bamse (ekstern lenke)