Fete personer har alvorligere pustevansker ved astmaanfall.

Astma er kjennetegnet av anfallsvise pustevansker, økt slimproduksjon og hoste. Symptomene skyldes kronisk irriterte slimhinner og spasmer i musklene som omgir luftrørene. Det hindrer luftstrømmen ut av og inn i lungene. En rekke nye studier viser at kroppsvekten også spiller en rolle.

I en studie ble 1000 barn fulgt fra de var 9 til 26 år gamle. Forskerne fant at jenter som var overvektige hadde økt risiko for å utvikle astma, og at nesten en av tre astmatilfeller hos jenter etter ni års alder kan ha sammenheng med overvekt. Hos guttene var sannsynligheten for å få astma uavhengig av vekten. Årsaken til denne ulikheten mellom kjønnene kjenner man ikke.

En ny studie viser at overvektige personer med astma blir ekstra hardt rammet. Forskerne studerte lungefunksjonen til 30 astmatiske kvinner. Man fant at de mest overvektige kvinnene strevde ekstra tungt med å tømme lungene for luft sammenlignet med sine slankere medsøstre. Den utilstrekkelige tømmingen av luft gjorde at de overvektige kunne puste inn mindre ny luft ved neste innpust. Den reelle lungefunksjonen var derved mindre enn hos de slankere kvinnene.

Andre forskere har studert nytten av å slanke seg. I en slik undersøkelse fant man at overvektige personer med astma bedret lungefunksjonen og reduserte symptomene ved å gå ned noen kilo i vekt. Forsøkspersonene som deltok i et 14 ukers vektreduksjonsprogram ble både lettere i pusten og hostet mindre. Lungekapasiteten økte betraktelig sammenlignet med de som ikke gjennomgikk vektreduksjonsprogrammet.

Gjennomsnittsvekten til hele den norske befolkningen har økt betydelig siste ti år. Den viktigste grunnen er at de fleste av oss er blitt mindre fysisk aktive. Årsaken til at noen mennesker er vesentlig mer overvektige enn andre er først og fremst medfødte egenskaper. Dette er viktig å merke seg for en rekke studier viser at overvektige mennesker helt urettmessig ofte blir diskriminert og tillagt ulike negative egenskaper.

Kilde:
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
British Medical Journal