Barn født med keisersnitt har 50 prosent økt risiko for astma.

Unger som er forløst ved keisersnitt er 50 prosent mer utsatt for å utvikle astma enn barn som fødes på vanlig måte. Hastekeisersnitt øker risikoen ytterligere.

Det viser en studie ved Folkehelseinstituttet publisert i fagtidsskriftet Journal of Pediatrics.

Hovedfunnene

Informasjon fra totalt 1,7 millioner fødsler i perioden 1967-1998 er inkludert i undersøkelsen. Ungene ble fulgt til de var 18 år eller til 2002.

Resultatene viser at:

- barn født med keisersnitt har 50 prosent økt risiko for astma sammenlignet med barn født spontant vaginalt<
- barn som kom til verden vaginalt, men med hjelp av vakuum eller tang, er 20 prosent mer utsatt for astma
- barn født med planlagt keisersnitt har 40 prosent økt astmarisiko
- barn født med hastekeisersnitt har 60 prosent større sjanse for astma

Årsak

Forskerne har to hovedteorier om hvordan keisersnitt øker faren for å utvikle astma:

- Bakterier: Barn som fødes med keisersnitt blir ikke utsatt for morens bakterieflora under fødselen. Det kan være ugunstig for utviklingen av immunforsvaret.

- Stress: Barn som forløses ved keisersnitt er mindre utsatt for stress og sammenklemming av brystkassen som derved kan bli dårligere tømt for fostervann. Dette kan påvirke lungefunksjonen på lang sikt og føre til pusteproblemer.

Ingen av teoriene kan imidlertid forklare hvorfor hastekeisersnitt hever astmarisikoen ytterligere. Det kan dermed finnes bakenforliggende årsaker som gjør enkelte barn mer mottakelige for både keisersnitt og astma, tror forskerne.

Kilde: Folkehelseinstituttet