Appetittløshet (anoreksi) er i seg selv ikke en sykdom, men observeres sammen med febersykdommer og andre lidelser som rammer stoffskiftet, lever og nyrer. Kreftsykdom viser seg ofte i form av appetittløshet. Også personer som er plaget av angst, depresjon og sorg kan lide av dårlig matlyst. En spesiell form for manglende appetitt sees hos ungdom som anorexia nervosa eller slankesyken.

Er det vanlig at små barn mister matlysten når de er syke?

Det er vanlig at barn mister matlysten når de er syke, selv ved lette infeksjonssykdommer.

Når bør jeg søke lege på grunn av appetittløshet?

Mangel på matlyst er et sykdomstegn som skal tas alvorlig. Hvis man ikke selv forstår årsaken til manglende matlyst, som for eksempel samlivsbrudd, angsttilstander eller psykisk krise bør man søke råd hos lege.

Ved manglende matlyst og avmagring hos ungdom bør man søke råd hos lege. Det kan bli nødvendig å henvise ungdom med slike problem til undersøkelse og behandling hos barne- og ungdomspsykiater. Ved tap av matlyst hos små barn bør man søke lege i løpet av noen dager. Spesielt skal man søke lege raskt hvis barnet også slutter å drikke.

Hvordan finner legen årsaken til appetittløsheten?

Samtalen mellom lege og pasient er det viktigste hjelpemiddelet til å avdekke årsaken til appetittløsheten. Legen vil nok gjøre en legemsundersøkelse og ta prøve av blod og urin. Ofte vil pasienten bli bedt om å komme til en eller flere kontroller for å følge med hvordan tilstanden utvikler seg over tid. For å avdekke sykdommer i tarmen blir man ofte bedt om å levere prøver av avføringen tatt på forskjellige dager. Det kan bli nødvendig med undersøkelse i sykehus og hos spesialist.

Hvordan behandler man appetittløshet?

Behandling av appetittløshet består oftest i å behandle sykdommen som forårsaker tap av matlyst. Ved kreftsykdom er appetittløshet et stort problem. Det er først og fremst viktig å lindre pasientens smerter effektivt. Man må tilberede fristende mat i små, tiltalende og gjerne fargerike porsjoner, og være åpen for å servere mat til andre tider på døgnet enn man ellers er vant til. Det hjelper at den syke spiser sammen med andre. Det er få medisiner som hjelper mot appetittløshet, men midler som virker mot depresjon hjelper noen.