Undersøkelser viser at man husker lite av det legen sier. Mer enn halvdelen av informasjonen vi mottar under et legebesøk er glemt kort tid etter selv om kunnskapen er viktig for vår helse. Vi husker ikke mer enn 25 prosent av opplysningene korrekt.

Årsakene til dette er flere. Vi er ofte stresset når vi er hos legen. Da svekker evnen til å oppfatte hva som blir sagt. Det blir ikke lettere hvis legen benytter fremmedartete medisinske ord og uttrykk eller formidler mye og komplisert informasjon i løpet av noen minutter. Evnene til å innprente ny kunnskap avtar med alderen. Med årene øker derimot behovet for legebesøk. Det er derfor viktig at leger bestreber seg på å gjøre viktig informasjon lettfattelig for pasientene.

Første bud er å kutte ut bruken av fremmedord og snakke rolig og tydelig. Legen bør begynne med å fortelle hva han skal si og i hvilken rekkefølge. De viktigste opplysningene må formidles først og framføres i små porsjoner. Underveis bør pasienten få anledning til å ”fordøye” informasjonen som helst bør være konkret og personlig. Det er fint om legen stiller kontrollspørsmål slik at begge parter er sikre på at de har forstått hverandre korrekt. Større mengder informasjon kan med hell deles opp over noen konsultasjoner, og suppleres med skriftlig materiell. Viktige samtaler kan eventuelt tas opp på lydbånd som gies med pasienten.

Tilsvarende er det viktig å legge til rette for at pasienten kan framføre sine tanker. Man må for eksempel få anledning til snakke ferdig og uten avbrytelser fra legen. Når pasienter framfører sitt budskap er det ikke alltid de viktigste opplysningene blir presentert først. Blir man avbrutt kan legen gå glipp av nødvendig informasjon.

Kilde: Journal of the royal society of medicine 2003