Ekstrakter fra bladene til tempeltreet ginkgo biloba selges i mange helsekostforretninger.

Det har etter hvert blitt utført mye forskning om nytten av naturmiddelet. Norske farmasøyter gjennomgikk nylig de største studiene som har vært utført om dette naturpreparatet. Resultatet er dessverre nedslående. Det foreligger ingen holdepunkter for at ginko biloba er til hjelp ved demens, mental svikt, hjerneslag, røykeben, øresus eller forkalkning på øynene (aldersrelatert makulær degenerasjon). Forekomsten av bivirkninger er også på samme nivå med placebo (et uvirksomt middel). Et unntak er en viss risiko for å få blødninger hvis man bruker ginko biloba i kombinasjon med blodpropphindrene («blodfortynnende») medisiner.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening