Spørsmål: For en tid siden ble jeg spådd i hånden. Jeg gjorde det mest for gøy og ble overrasket da spådamen kunne se ting som har skjedd med meg tidligere.

Er det slik at linjene i hendene forandrer seg i løpet av livet slik at viktige hendelser setter spor som det er mulig å avlese?

Svar: Man mener at kunsten å spå i hånden, såkalt kiromanti, trolig har sin opprinnelse i områdene omkring Iran. Derfra spredde tradisjonen seg til Egypt, Hellas og India. I India blir kiromanti fortsatt praktisert av mange. Kiromanti er også en levevei for medlemmer av enkelte omreisende folkegrupper i Europa. Utøvere av kiromanti mener at de ved blant annet å studere håndens form samt linjer, berg og daler i håndflaten kan se viktige begivenheter i vedkommende sitt liv, bestemme personligheten og forutsi framtidige hendelser.

Det er ulike synspunkter på hvordan man skal tolke informasjon fra de to hendene, men noen mener at den vestre hånden representerer dine medfødte muligheter og personlighet. I den høyre hånden skal man kunne avlese hvordan man har levd livet sitt, og hva det vil bringe.

Dessverre er det ingen vitenskapelige holdepunkter for at kiromanti er en troverdig metode. I likhet med våre fingeravtrykk er linjene i hendene unike for hvert enkelt menneske, og de forandrer seg lite med økende alder. Hensikten med linjene på fingrene og i håndflaten er å skape friksjon og derved sikre god gripeevne.