Antroposofisk medisin ble utviklet av den kjente østerrikeren Rudolf Steiner.

Antroposofi er en verdensanskuelse og en metode til å forstå menneskets liv og utvikling som legemlig, sjelelig og åndelig vesen, og menneskets forhold til naturrikene og den historiske utvikling.

Antroposofien ble utviklet av østerrikeren Rudolf Steiner (1861-1925).

Antroposofien brukes på praktiske områder som medisin, pedagogikk, Steinerskolene, biologisk-dynamisk landbruk, sosialterapi i Vidaråsen-landsbyene, og på andre områder som kunst, arkitektur og økonomi.

Hva er antroposofisk medisin?

AM er en behandlingsretning som har vært utviklet siden begynnelsen av 1920, og kom i stand ved et samarbeide mellom Rudolf Steiner og antroposofisk interesserte leger og terapeuter.

Utfra antroposofisk anskuelse forsøker en å se hvorledes menneskets legemlige, sjelelige og åndelige sider virker inn ved sykdoms- og helbredelsesprosesser. En forsøker å stimulere menneskets livsprosesser og iboende helbredende krefter gjennom forskjellige utvortes og innvortes behandlingsformer, eventuell endring av kosthold og livsstil.

Hva slags behandling brukes?

AM utøves først og fremst av leger, eventuelt i samarbeide med antroposofisk orienterte sykepleiere, fysioterapeuter, massører, kunstterapeuter og lignende.

Medikamentene kommer fra mineral-, plante- eller eventuelt dyreriket, og bearbeides og doseres alt etter bruksområde. De kan gis som ekstrakter, konsentrater eller i fortynnet form, og gis også noen ganger i kombinasjon med massasje, medisinske bad, kunstterapier eller en spesielt utviklet bevegelsesterapi som kalles helse-eurytmi. Mange av medikamentene er reseptpliktige.

Hva slags sykdommer kan behandles?

AM ansees som en utvidelse av den vanlige medisinske metode, og kan brukes som et supplement eller alternativ til denne ved en lang rekke tilstander, for eksempel forskjellige infeksjonssykdommer, allergier, fordøyelsessykdommer, kreft, lidelser i bevegelsesapparatet og nedsatt motstandskraft.

Det kan brukes ved både akutte og kroniske tilstander i alle aldersgrupper.

Hva gjør AM ved kreftsykdommer?

Ved kreftsykdommer brukes ofte ekstrakt av misteltein i injeksjonsform, som Iscador eller eventuelt andre mistelteinpreparater. Middelet gis som et supplement til vanlig behandling, og kan kun foreskrives av lege etter spesiell søknad til Statens legemiddelkontroll i hvert tilfelle.

Middelet stimulerer pasientens motstandskraft og livsprosesser, og kan hemme kreftsvulsten og lindre smerter. Det er ikke allment anerkjent innenfor skolemedisin.

Hvor finnes antroposofiske leger og behandlere?

Det finnes kun 12-15 praktiserende antroposofiske leger i Norge idag, og i samarbeide med disse finnes enkelte andre terapeuter.

Det finnes leger i Oslo, Bergen, Trondheim, Lillehammer, Gjøvik, Tønsberg og på enkelte mindre steder i landet.

Opplysninger og adresse til behandlerne kan fåes ved henvendelse til
Terapeutikum Legene i Oscarsgt 12, Oslo. Tlf. 22 95 50 70.

Hvor finnes antroposofiske sykehus og kursteder?

Spesielt i Mellom-Europa finnes en lang rekke klinikker og kursteder som tar i mot pasienter for antroposofisk medisinsk behandling.

En av de mest kjente er Lukas-klinikken for kreftpasienter utenfor Basel i Sveits. I Järna utenfor Stockholm finnes Vidarklinikken som tar imot pasienter med forskjellige medisinske lidelser.

Opphold ved disse klinikkene dekkes ikke av trygdekassen, og det finnes ingen tilsvarende steder i Norge. Stedene kan kontaktes direkte, men best via antroposofisk lege i Norge, som også kan hjelpe til å vurdere om et behandlingsopphold kan være aktuelt.