Hva skjer under akupunkturbehandling?

Hvordan er en akupunkturbehandling lagt opp?

Først bør dine plager undersøkes og vurderes av lege.

Akupunktøren vil spørre deg nøye ut om plagene dine. Hvor lenge de har vart, hva som forverrer eller lindrer dem, og lignende. Du vil også kunne få en del spørsmål som ikke synes å ha noen direkte sammenheng med de plagene du kommer til behandling for.

Mange akupunktører vil også kjenne nøye på pulsen din på begge håndledd og se på tungen din.

Alt dette tar sikte på å stille en diagnose i henhold til tradisjonell kinesisk akupunkturlære. Denne diagnosen er så grunnlaget for hvilke punkter akupunktøren velger å nåle. En slik diagnose er helt annerledes enn vanlig sykdomsdiagnose i vår vestlige medisin.

Selve behandlingen består i at du som oftest ligger på en behandlingsbenk. Akupunktøren setter inn gjennom huden forskjellige steder på kroppen noen tynne stålnåler. Så ligger du med disse i cirka 20 minutter før de blir tatt ut.

Denne behandlingen blir gjerne gjentatt en til to ganger i uken.

Hvor mange behandlinger er nødvendig

Hvor mange ganger som skal utgjøre en behandlingsserie vil variere etter sykdommens karakter og din reaksjon på behandlingene.

Det er sjelden en kommer til målet på under fire-seks behandlinger annet enn ved helt akutte tilstander. Men har det gått ti-tolv ganger uten at du har merket noen bedring av tilstanden, er det grunn til å spørre om behandlingen vil ha noen effekt om du fortsetter. Noen ganger kan effekten komme senere enn dette. Diskuter dette grundig med din akupunktør.

En kronisk tilstand som for eksempel astma vil gjerne, hvis den viser begynnende bedring etter noen ganger, trenge lang tids oppfølging for å gi mer enn en kortvarig bedring. Ofte kan man etterhvert øke avstanden mellom hver behandling og heller øke hyppigheten igjen etter behov. Kort sagt må behandlingsopplegget avpasses etter den enkeltes behov.

Gjør akupunktur vondt?

Noen pasienter vil si ja, andre nei. Helt uten noe ubehag eller smerte er det sjelden det er.

Mange ganger merkes stikket gjennom huden bare som et raskt prikk, mindre ubehagelig enn for eksempel en blodprøve. Men for at nålen skal sette igang den ønskede reaksjon i kroppen, er det vanlig å bevege nålen litt i noen få sekunder etter at den er satt inn. Dette kan gi en nummen fornemmelse, en tyngdefølelse eller en viss sprengende følelse i området.

Noen opplever dette som smerte, andre som et vanskelig definerbart ubehag, andre synes det er ganske behagelig. Pasienten må ikke kjenne smerte for at akupunktur skal ha effekt, men en viss registrering fra kroppens side er oftest det beste.

Kan man få noen reaksjoner eller etter behandlingen?

Den vanligste bivirkningen er søvnighet og tretthet under eller de første timene etter behandling. De fleste opplever dette behagelig. Det er best å ikke ha det for travelt eller anstrengende de første timene etter behandlingen og helst kunne hvile litt om nødvendig.

Er det en markert søvnighet etter behandling, bør man ikke kjøre bil så lenge denne varer. Mange rapporterer at de sover bedre enn vanlig i tiden etter akupunkturbehandling.

Er akupunktur farlig?

Akupunktur er en av de tryggeste former for behandling man kan få, vurdert etter klinisk erfaring og internasjonal litteratur.

Den vanligste komplikasjonen er små blødninger som lett stoppes med en vattdott eller Q-tips. Noen ganger kan det bli et blått merke hvis blødningen skjer under huden.

Akupunktur krever selvfølgelig gode kunnskaper om kroppen for å unngå mer sårbare områder. Alvorlige komplikasjoner forekommer, men meget, meget sjelden.

Kan akupunktur gi smitte av infeksjoner som HIV og gulsott (hepatitt)?

Hos akupunktør som driver en forsvarlig virksomhet og følger normale rutiner for sterilisering og omgang med blodsøl er det minimal fare for det.

Alle medlemmer av Norsk Forening for Klassisk Akupunktur er pålagt å følge strenge regler på disse områdene.