Hvorfor kan akupunktur virke smertedempende?

Det som er best studert, er hvordan akupunktur kan virke smertedempende.

Akupunktur fører til at det blir utskilt stoffer som hemmer smerte. Disse smertehemmende stoffene blir med et samlebegrep kalt endorfiner og minner om det smertestillende stoffet morfin.

Endorfinene er altså kroppens eget morfin, og akupunktur stimulerer til en økt produksjon av disse stoffene.

Hva med de andre effektene av akupunktur?

Forskningen de siste 20 årene har vist at akupunktur også stimulerer andre deler av reguleringssystemene i kroppen. Akupunktur kan føre til bedret blodsirkulasjon, senket blodtrykk, en stimulering av immunforsvaret og forskjellige hormonelle effekter.

Det gjenstår mye forskning før vi har vitenskapelige beviser for hvilken effekt akupunktur har ved alle de tilstandene metoden daglig benyttes for.

Kan alle få hjelp av akupunktur?

Det er viktig å være klar over at om en person vil ha nytte av akupunktur ikke bare er et spørsmål om hvilken lidelse vedkommende lider av.

Både dyreforsøk og all klinisk erfaring viser at det er stor forskjell i reaksjonen på akupunktur. Det betyr at to personer med samme medisinske diagnose kan oppleve at den ene har god nytte av behandlingen, mens den andre ikke merker noen bedring.

Desverre finnes det foreløpig ikke tester som raskt kan avsløre hvem som vil ha glede av akupunktur. Bare et skikkelig behandlingsforsøk kan gi svaret.

Hvilke sykdommer virker akupunktur på?

Dette er et viktig spørsmål. Det er adskillig forskning som viser at akupunktur har effekt ved mange såkalte belastningslidelser i muskler, sener, og ledd.

Undersøkelser viser også effekt mot spenningshodepine og migrene. Det samme gjelder for en rekke lidelser som høysnue, astma, hjertekrampe, kvalme og forskjellige fordøyelsesproblemer, menstruasjonsplager og abstinensreaksjoner etter stoffmisbruk.