Hva er de homøopatiske medisinene laget av, og hvordan blir de fremstilt?

De fleste medisinene er laget av planter eller mineraler. Noen medisiner er tatt fra dyreriket. En liten, men viktig gruppe av homøopatiske medisiner er laget av bakterier eller andre mikroorganismer.

Hvordan er fremstillingsprosessen?

Fremstillinger av medisinen starter med at planten, mineralet eller det stoffet en vil bruke blir knust og blandet med alkohol og vann, dette blir kalt en "mortinctur".

Fra mortincturen tar man en del som man blander med ni deler alkohol og vann. Denne blandingen rystes kraftig, og får betegnelsen D1. Prosessen med gradvis fortynning 1:10, samt risting fortsetter. En får da D2, D3, D4 og så videre.

De forskjellige tynningene kaller en potenser og de mest brukte potensene er D6, D12, D30 og D200.

Fremstillingsprosessen blir kalt "potensering". En mener at den kraftige ristingen mellom hver fortynning er nøkkelen til at de homøopatiske medisinene beholder sin stimulerende effekt. Fortynner en uten å riste blir effekten av medisinen borte.

De ekstreme fortynningene som blir brukt i homøopatien er en viktig årsak til at en innen etablert medisin er skeptiske til homøopati som behandlingsform. Homøopatien har ikke noen forklaringsmodell å presentere, men de mener at det må være de praktiske resultatene som er avgjørende og må undersøkes.

Kan man bruke homøopatiske midler sammen med vanlig medisin?

Homøopater synes ikke det er ideelt å kombinere homøopati med vanlig medisin. Dette fordi en mener at effekten av de homøopatiske midlene da blir svekket.

Når en pasient bruker fast, og kanskje er avhengig av en vanlig medisin, vil den homøopatiske behandlingen bli gitt i tillegg og parallelt med denne medisinen. Dersom en ser god effekt av den homøopatiske behandlingen, anbefaler homøopaten at pasienten, i samråd med sin lege, reduserer sitt medisinforbruk.

Kan homøopatiske medisiner gi bivirkninger?

Homøopatiske medisiner gir ytterst sjelden bivirkninger. Ufornuftig bruk av homøopatiske medisiner kan gi ubehagelige virkninger. En bør derfor følge de råd som blir gitt av homøopaten, og ikke eksperimentere på egen hånd.

En har mellom annet erfart at langvarig bruk av en homøopatisk medisin på noen følsomme mennesker kan fremkalle de symptomer som medisinen er kjent for å kurere. Slike symptom vil gradvis bli borte når en slutter med medisinen.

Enkelte pasienter får en kortvarig forverring av sine symptomer rett etter at de har startet med homøopatisk medisin. Denne forverringen varer som regel fra noen timer til noen dager. Homøopatene ser på dette som en positiv reaksjon fra forsvarsapparatet. En forventer at etter denne reaksjonen vil bedringen starte.