Hvem er det som oppsøker homøopat?

Det er mest kvinner som bruker homøopat. Dette er omtrent det samme som ellers i helsevesenet.

Aldersgruppa 20 til 60 år er hyppigst. En annen aldersgruppe som er hyppig på besøk hos homøopat er barn fra 0 til 10 år. Folk fra de fleste yrkesgrupper oppsøker homøopat. De med høy utdanning er overrepresentert. Det ser ut til at de som arbeider i helsevesenet oppsøker homøopat oftere enn andre. Det samme gjelder studenter.

Hvilke lidelser har de som oppsøker homøopat?

Homøopater mener de fleste lidelser kan kureres med homøopati.

Homøopater har imidlertid ikke lov til å behandle:

- kreft
- struma
- diabetes (sukkersyke)
- epilepsi
- kjønnssykdommer

De fleste pasienter som oppsøker homøopat har tidligere vært hos lege for lidelsen. Selv om du vil bruke homøopati, er det viktig at du først får en undersøkelse av lege. Informer legen din om at du går til homøopat.

Den største gruppen som oppsøker homøopat er plaget av lunge- og luftveissykdommer, som for eksempel allergi, astma, bronkitt og ørebetennelse. Det er også mange som kommer med hudsykdommer og psykiske plager som angst, depresjon og søvnløshet.

Atter andre kommer fordi de har muskel-skjelettsykdommer, plager med urinveisinfeksjon, magebesvær eller menstruasjonsproblemer.