Fotsoneterapi behandlar soner og punkter på føtane med trykkmassasje.

Fotsoneterapeutane meinar at når det oppstend sjukdom i eit organ eller i eit område av kroppen, vil det føra til at tilsvarande soner på føtane blir ømme ved trykk. Ved trykkmassasje på dei sonane, kan den aktuelle sjukdom lindrast.

Fotsoneterapi har utvikla seg gjennom århundrer og har sine røtar heilt frå to tusen år før Kristus. Metoden var kjent innanfor fleire kulturar: i Egypt, Kina, India og hjå indianarane. Seinare har den vorte systematisera til det den er i dag.

Hvordan virker fotsoneterapien?

Virkningsmekanismen er ukjend.

Ein antek at den kan virka på sama måten som akupunktur ved blant anna frisetting av kroppens eigne smertestillande stoff, kalla for endorfinar, eller ved å betre blodtilførselen til det syke organ.

Hvilke lidelser har de som oppsøker fotsoneterapeut?

I fyrste rekkje:

- muskel- og skjelettlidelsar
- mage- og tarmlidelsar
- kroniske og tilbakevendande infeksjonar i bihuler, urinvegar eller øre-nese-hals

Hvor lenge varer behandlingen og hvor mye koster den?

Ein behandling med fotsoneterapi varer i 20-30 minuttar.

Det er vanleg å ha behandling ein gong i veka. Ein behandling kostar mellom 150 og 200 kroner.

Hvor mange behandlingar som er nødvendig, varierar med sjukdommens karakter og frå person til person.

Fotsoneterapien i Norge.

Det finnes for tida tre foreiningar for fotsoneterapeutar i Norge. Antall praktiserande er ein plass mellom 400-800. Mange utøvar fotsoneterapi i kombinasjonar med for eksempel øyreakupunktur, urtemedisin og andre behandlingsformar.