Nye undersøkelser eller behandlinger som kan påvise eller behandle sykdommer før vi selv oppdager dem blir aktivt markedsført. Dette kan være nyttige og livreddende tilbud. Eksempelvis kan en enkel test av livmorhalsen påvise celleforandringer lenge før andre symptomer inntreffer. Dette redder mange liv.

Mer usikkert er nytten av å kontakte helsevesenet hver gang vi kjenner oss trøtte, slappe, har vondt i hodet eller ryggen. Ulike tilbydere av helsetjeneseter forteller oss jevnlig gjennom media at dette er plager vi ikke bør ha og som tilsier undersøkelse og behandling. Det skal sikre oss et lengre liv og ekstra energi.

Problemet er at motgang, trøtthet og smerter er en naturlig del av livet. Når de blir framstilt som uakseptable eller tegn på sykdom, kan vi bli usikre og søke behandling for helt normale ubehag. Det kan forstyrre vår evne til å se plagene i sammenheng med hvordan vi lever og til å ta hånd om dem selv. Derved mister vi noe av kontrollen over våre liv.

Trenger vi behandling hvis vi er trøtte når arbeidsdagen er over og skuldrene er stive? Hvem er i så fall best egnet til å ta vare på oss? Fysioterapeuten, kiropraktoren, legen, psykologen, homøopaten, akupunkturen, fotsoneterapeuten eller healeren? Rekken av de profesjonelle tilbudene kan skygge for det som i betydelig større grad avgjør om vi holder oss friske og har et godt liv. Tallrike undersøkelser har vist at det verken er vitenskapelig eller alternativ medisin, men en familie, gode venner, sunn mat, fysisk aktivitet og en jobb å gå til.

Det er hensiktsmessig for vårt eget velvære å anerkjenne at noen problemer er normale og faktisk hører livet til. Ved å gjennomleve motgang får vi erfaringer som kan gjøre det litt lettere å komme opp neste motbakke.

Vi har ulike forutsetninger for å mestre de utfordringene vi møter. Det skyldes både medfødte egenskaper og tidligere erfaringer. Din helse eller økonomiske velstand er et dårlig mål på hvor god du er til å leve. En bedre rettesnor er med hvilket mot du tar tak i problemene du møter, hvor godt du løser dem ut i fra dine forutsetninger og i hvilken grad du aksepterer at livet har både tunge og lyse stunder.

Med ønske om en fin høst!