De siste årene har det skrevet mye om hvordan man best går ned i vekt. Noen har anbefalt å være varsom med karbohydrater (sukker, brød, pasta og kornprodukter) mens det tradisjonelle synet har vært at man bør være unngå fettrike matvarer (for eksempel meieriprodukter). Alle er enige om at det lønner seg å være fysisk aktiv i hverdagen.

I en nylig gjennomført studie sammenlignet man et karbohydratfattig og fettfattig kosthold kombinert jevnlige gruppesamtaler med fokus på mestring og råd om mosjon (hovedsakelig gåturer). 307 overvektige personer i alderen 18 til 65 år deltok i studien. Halvparten av deltakerne fulgte en diett med lite karbohydrater. De øvrige ble anbefalt et fettfattig kosthold. Det gjennomsnittlige vekttapet etter et år var 11 prosent i begge gruppene. Det etterfølgende året la de fleste på seg litt igjen, men det totale vekttap etter det andre året var likevel 7 prosent. Den eneste forskjellen mellom de to gruppene var at de som spiste karbohydratfattig mat fikk et litt sunnere nivå av fettstoffer i blodet. Forskjellen mellom deltakerne var imidlertid liten og derfor av usikker betydning.

Senterleder Jøran Hjelmesæth ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold uttaler til Tidsskrift for Den norske legeforening at studien bekrefter at for personer som ønsker å gå ned i vekt er samlet redusert kaloriinntak viktigere enn valget mellom karbohydratfattig og fettfattig kost.

Kilder:
Ann Intern Med
Tidsskrift for Den norske legeforening