Studier tyder på at kirurgi er det mest effektive tiltaket for å oppnå varig vektreduksjon for mennesker med sykelig overvekt.

Et godt behandlingsresultat forutsetter at man i tillegg endrer livsstilen. Den norske forskeren Haldis Økland Lier har undersøkt om de som blir operert opplever at inngrepet bedrer deres livskvalitet. Til sammen 141 personer deltok i studien. Av disse ble 127 operert med en metode som blant annet gjør magesekken mindre slik at man blir fortere mett.

- Alt i alt viser studien at pasientene har bedre livskvalitet og bedre mental helse etter operasjonen, uttaler Lier til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Nær halvparten av pasientene hadde en psykisk lidelse før operasjonen - ofte mild depresjon eller angst. Et år etter inngrepet var det en betydelig nedgang i forekomsten av psykiske lidelser. De som ikke hadde en psykisk lidelse forut for operasjonen oppga at de 12 måneder seinere hadde en helserelatert livskvalitet som var på fullt høyde med den øvrige befolkningen.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening