Spørsmål: Kan man gjøre en mage større hvis den blitt for liten etter en slankeoperasjon?

Svar: Kirurgisk behandling er til god hjelp for mange som sliter med alvorlig fedme. Den vanligste operasjonsmetoden (gastric bypass) innebærer at magesekken gjøres mindre, og at man sjalter ut deler av tynntarmen. Dette fører til vektreduksjon fordi man ikke klarer å spise like mye som tidligere. Redusert lengde av tynntarmen reduserer også opptaket av næringsstoffer. Spiser man for mye, får man magesmerter, kvalme, ufrivillig oppkast og diare. Man kan ikke regne med å bli normalvektig som følge av fedmekirurgi, men man kan forvente å miste omtrent 80 prosent av overvekten (vekt over BMI på 25). For å oppnå varig vekttap er det avgjørende å endre matvaner og livsstil.

Muligheten til å reversere inngrepet er dessverre liten og risikoen for komplikasjoner ved en slik operasjon er ganske stor. Det er ikke mulig å gjenopprette en helt normalt fungerende magesekk og tarm på grunn av arrvev og overskårne nervefibrer i forbindelse med det opprinnelige inngrepet.