Mye tyder på at redusert mengde med søvn kan være assosiert med overvekt både blant barn og voksne. Studier gjort ved Universitetet i Warwick har funnet at søvnmangel er forbundet med nesten doblet risiko for overvekt.

Mer enn 28.000 barn og 15.000 voksne ble inkludert i studien.

Undersøkelsen antyder at de som sover mindre enn nødvendig har en større økning i BMI (body mass index) og livvidde over tid, og en større sjanse for å bli svært overvektige.

Virkningsmekanismen for den oppsiktsvekkende sammenhengen kan være at søvnmangel fører til økt appetitt gjennom hormonforandringer. Mangel på søvn fører til en økt produksjon av hormonet ghrelin, som blant annet stimulerer til nettopp økt appetitt.

Selv om studien viser at det er en sammenheng, trengs det mer forskning på området for å fastslå de nøyaktige årsaksmekanismer for koblingen mellom overvekt og for lite søvn.

Kilde: University of Warwick, warwick.ac.uk, 2006