Stadig flere sliter med sykdommer som følge av en usunn livsstil med for høyt energiinntak og for lite fysisk aktivitet.

Forekomsten av hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2 har hatt en eksplosiv økning de siste årene og er på vei til å bli nye "folkesykdommer".

Definisjoner av overvekt.

KVI, Kroppsvektindeks

I mange sammenhenger brukes en målemetode som kalles KVI (engelsk: BMI, Body Mass Index), for å beregne kroppsvekten i forhold til høyden.

KVI = kroppsvekt / (høyde målt i meter) ²

Verdens helseorganisasjon har laget en internasjonal klassifikasjon basert på risikoen for utvikling av sykdom og dødelighet avhengig av KVI.

 • Undervekt: KVI under 18,5
 • Normalvekt: KVI mellom 18,5- 24.9
 • Overvekt: KVI over 25
 • Fedme: KVI over 30
   o KVI 30- 34.9 er fedme grad 1, moderat fedme
   o KVI 35- 39,9 er fedme grad 2, alvorlig fedme
   o KVI over 40 er fedme grad 3, svært alvorlig fedme

KVI-målingen har svakheter. Mennesker med høy muskelmasse eller kraftig beinbygning kan få høye KVI-verdier uten å være overvektige, siden muskler og bein veier mer enn fett. KVI-verdien bør alltid vurderes ut i fra kroppsbygning og muskelmasse.

Bukfedme

Undersøkelser har vist at bukfedme, det vil si oppsamling av fett rundt livet eller midjen, er helseskadelig på samme måte som høy KVI. I følge verdens helseorganisasjon bør livvidden (omkretsen rundt livet) ikke overstige 102 cm hos menn eller 88 cm hos kvinner.

I tillegg finnes en målemetode som kalles liv-hofte-ratio:

Liv-hofte-ratio= livvidde / hoftevidde.

Høye verdier tyder på bukfedme og utgjør en helserisiko:
 • Verdier over 1,00 hos menn = bukfedme
 • Verdier over 0,85 hos kvinner = bukfedme

Konsekvenser av overvekt

Overvekt øker risikoen betraktelig for å utvikle lidelser som hjerte-og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, gallesykdommer samt muskel- og skjelletlidelser. Mange overvektige som bruker medikamenter mot slike sykdommer, kan ved å redusere kroppsvekten oppleve at symptomer forsvinner og behovet for medikamenter blir mindre.

En overvektig person har derfor stor helsemessig gevinst av å redusere kroppsvekten. Dette bør gjøres i samarbeid med en lege og helst ikke i form av "kurer" som resulterer i et svært raskt vekttap. Undersøkelser har vist at det å endre vaner og legge om til en sunnere livsstil er den beste løsningen på lang sikt. Et vekttap på mer enn 0,5- 1 kilo i uken er ikke å anbefale.