Overvektige personer er i faresonen for å utvikle flere sykdommer.

Mat og drikke forsyner kroppen med energi som er nødvendig for å opprettholde livsviktige fysiologiske prosesser og for å være i aktivitet.

Dersom energiinntaket blir høyere enn energiforbruket, vil det oppstå et overskudd av energi som lagres i kroppen som fett. Menneskets hormoner regulerer denne prosessen.

Kroppsvektindeks

Overvekt er forbundet med økt risiko for utvikling av sykdom og dødelighet og for å antyde risikoen kan man bruke en målemetode som kalles Kroppsvektindeks (KVI). Den vurderer kroppsvekten i forhold til høyden og brukes internasjonalt.

• KVI under 18,5 er definert som undervekt.
• KVI mellom 18,5- 24,9 er definert som normalvekt.
• KVI over 25 er definert som overvekt med økt risiko for sykdommer.
• KVI over 30 er definert som helsefarlig fedme.

En overvektig person har større sjanse for å utvikle:

• diabetes type 2
• metabolsk syndrom
• hjerte- og karsykdommer
• høyt blodtrykk
• søvnapnè (korte perioder med pustestopp under søvn)
• gallesykdommer
• enkelte kreftformer
• ledd- og belastningsskader

Risikoen for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer øker allerede ved en KVI på 25, men for de andre sykdommene først ved høyere verdier.

Bukfedme, som er en ansamling av fett rundt livet eller midjen, er en risikofaktor på samme måte som høy KVI.

Diabetes type 2

Diabetes, eller sukkersyke, er en sykdom som påvirker sukkerstoffskiftet. Etter et måltid frigjøres et hormon fra bukspyttkjertelen som kalles insulin. Det har som oppgave å senke sukkernivået i blodet ved å lagre overskuddssukkeret i kroppens celler, blant annet som fett.

Mennesker med diabetes type 2 lider av såkalt insulinresistens. Det innebærer at cellene i kroppen har blitt mindre følsomme for insulin og hormonet virker mindre effektivt slik at blodsukkernivået ikke synker tilstrekkelig. Konsekvensen er forhøyede blodsukkerverdier og det kalles hyperglykemi. På sikt kan tilstanden skade indre organer og blodårer og gi følgesykdommer.

Diabetes type 2 øker riskikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, for skader på øyne, nyrer og nerver, og for amputasjoner grunnet dårlig blodsirkulasjon.

Ofte kan diabetes type 2 reguleres ved hjelp av et tilpasset kosthold. Mat- og drikkevarer som kan gi hyperglykemi må unngås. Pasientene må også kontrollere blodsukkeret med jevne mellomrom.

En reduksjon av kroppsvekten fører i mange tilfeller til at blodsukkeret stabiliserer seg raskere etter måltider og problemene med hyperglykemi kan forsvinne. Dersom et tilpasset kosthold ikke strekker til kan sykdommen også behandles med medikamenter, eventuelt med insulintilskudd.

Metabolsk syndrom

Metabolsk syndrom er kjennetegnet av for mye fett samlet rundt liv og midje kombinert med en forstyrrelse i fett- eller sukkerstoffskiftet. Ofte oppstår tilstanden som et resultat av overvekt og usunn livsstil og kan medføre insulinresistens og diabetes type 2.

En internasjonal definisjon på metabolsk syndrom forutsetter en livvidde på over 80 cm hos kvinner og over 94 cm hos menn, i tillegg til minst to av følgende risikofaktorer:

• for høyt blodtrykk
• for høyt blodsukker
• for høye fettverdier i blodet
• for lave verdier av det ”gode” kolesterolet, HDL, i blodet

Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er en samlebetegnelse for lidelser som rammer hjertet og blodårene. Høye kolesterolverdier i blodet, høyt blodtrykk, røyking og overvekt er ofte viktige årsaker til sykdommene:

• hjerteinfarkt
• hjerterytmeforstyrrelser
• hjerneslag
• blodpropp
• kretsløpsykdommer

Dette er svært alvorlige diagnoser og kan gi konsekvenser som invalidisering og død.

Høyt blodtrykk

Overvekt kan bidra til utvikling av høyt blodtrykk, såkalt hypertensjon. Det er en tilstand som innebærer at hjertet må pumpe blodet ut i kroppen med et forhøyet trykk. Ekstra belastning og slitasje på hjertet og blodårene er konsekvenser.

Varig høyt blodtrykk kan føre til hjerneslag og hjerteinfarkt. Overvektige personer kan redusere blodtrykket en god del bare ved å redusere kroppsvekten.

• Normalt blodtrykk er 120 / 80 mmHg
• Moderat forhøyet blodtrykk er verdier over 140 / 90 mmHg
• Høyt blodtrykk er verdier over 170 / 100 mmHg

Det er vanlig at blodtrykket øker med alderen. En av årsakene til dette er at veggene i blodårene gradvis blir stivere og mister elastisitet.

Andre sykdommer

Undersøkelser har vist at overvekt øker sjansen for å utvikle enkelte kreftformer, for eksempel nyrekreft og tykktarmskreft, sistnevnte spesielt hos menn.

En tung kropp disponerer også for ledd- og belastningsskader. Mange overvektige sliter med ryggsmerter og kneskader. Det kan bidra til inaktivitet som videre vil kunne forverre vektproblemene.