Stadig flere mennesker sliter med overvekt. En stor studie viser nå at det vektreduserende medikamentet Xenical både reduserer vekten og bedrer alvorlige følgetilstander av overvekt som diabetes, høyt blodtrykk og for mye kolesterol i blodet.

Xenical er et medikament for behandling av helseskadelig overvekt og for overvektige personer som har andre risikofaktorer i tillegg. Helseskadelig overvekt er definert som kroppsmasseindeks (BMI) på 30 kg/m2 eller mer. Overvekt er definert som BMI over 25 kg/m2.

Middelet virker ved reduserer opptaket av fettstoffer fra tarmen med en tredjedel. Fettet blir istedet skilt ut med avføringen. Xenical virker lokalt i tarmen og påvirker derfor i liten andre medisiner som pasienten bruker.

I studien ble Xenical gitt til mer enn 15.000 overvektige personer. Behandlingen ble kombinert med et månedlig gruppemøte der deltakerne fikk råd om å følge et kosthold med moderat fettinnhold og være fysisk aktive. Etter ni måneder ble behandlingen evaluert.

Mer enn 87 prosent av pasientene hadde en vektreduksjon på minst fem prosent. Rundt halvparten reduserte vekten med 10 prosent eller mer.

Vekttapene virket også positivt inn på andre risikofaktorer som er forbundet med overvekt. Mange av pasientene med sukkersyke, høyt blodtrykk og høye fettverdier i blodet kunne slutte med eller redusere dosene av medisinene mot disse tilstandene.

Bare 1.5 prosent av brukerne opplevde bivirkninger. Av disse hadde de fleste ikke fulgt kostholdsrådene som ble gitt før og under behandlingen.

Xenixal er reseptbelagt og skal benyttes som et tillegg til andre vektreduserende tiltak. Det er viktig å ha et fettfattig kosthold under og etter behandlingen for å unngå bivirkninger og for å stabilisere vekten.

Kilde: Wirth A, Diabetes Obesity and Metabolism, 7, 2005, 21–27.