I likhet med andre menneskelige egenskaper blir vekten i stor grad bestemt av medfødte arvelige faktorer.

Overvekt er derfor vanligvis ikke uttrykk for dårlig selvkontroll men hvilken kroppsstørrelse som ligger nedfelt i arvestoffet hos den enkelte.

Men den generelle vektøkningen i befolkningen som helhet skyldes først og fremst at vi i gjennomsnitt er mindre aktive enn tidligere. Nå er halvparten av den voksne befolkning i Norge overvektige og hver tiende nordmann lever med helsefarlig fedme.

I tillegg til medfødte egenskaper kan overvekt skyldes eller forverres av en usunn livsstil, medikamenter, hormonlidelser, spiseforstyrrelser og enkelte andre sykdommer.

En forutsetning for å bli overvektig er at energiintaket er høyere enn energiforbruket. Overskuddet av energi lagres som fett i kroppen.

Hva er overvekt?

Kroppsmasseindeksen (KMI) blir ofte brukt til å gradere fedme. KMI beregner man ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter.

Eksempel: man er 86 kg og 1,6 m.
KMI = 85 delt på 1,6 x 1,6 = 33

KMI - tabell

• Undervekt: KMI under 18,5
• Normalvekt: KMI mellom 18,5- 24.9
• Overvekt: KMI over 25
• Fedme: KMI over 30
• KMI 30- 34.9 er fedme grad 1, moderat fedme
• KMI 35- 39,9 er fedme grad 2, alvorlig fedme
• KMI over 40 er fedme grad 3, svært alvorlig fedme

Minst risiko for helseplager har man hvis KMI er mellom 18,5 og 25.

Bukfedme

Undersøkelser har vist at for mye fett rundt livet (midjen) er helseskadelig på samme måte som høy KMI.

I følge verdens helseorganisasjon bør omkretsen rundt livet ikke overstige 102 cm hos menn eller 88 cm hos kvinner.

I tillegg finnes en målemetode som kalles liv-hofte-ratio. Det er omkretsen rundt livet delt omkretsen rundt hoften.

Verdier over 1 hos menn = bukfedme.
Verdier over 0.85 hos kvinner = bukfedme.