Kirurgisk behandling for fedme kan vurderes når KMI overstiger 35 og vekten har ført til tilleggsproblemer. Andre behandlingsalternativer skal være forsøkt først uten resultat.

Man tilbyr nå slike operasjoner ved blant annet Sentralsykehuset i Førde, St.Olavs hospital i Trondheim, Sykehuset Namsos, Nordland sentralsykehus i Bodø, Vestfold sentralsykehus og Aker sykehus i Oslo. Ventelistene er dessverre lange.

Ulike typer operasjoner

- inngrep som begrenser inntaket av mat
- inngrep som både begrenser matinntaket og hvor mye av næringsstoffene som kroppen tar opp Gastric banding Man snevrer inn en del av magesekken ved hjelp av et bånd. Det gjør at mindre mengder mat kan passere og man vil kjenne seg fortere mett.

Vertikal og horisontal gastroplastikk

Ved hjelp av kirurgi kan magesekkens form forandres slik at passasjen blir trangere. Kun små mengder mat kan passere av gangen og metthetsfølelsen kommer raskere.

Gastrisk bypass og duodenal switch

En del av magesekken og øvre del av tynntarmen blir fjernet eller koblet ut. Resten av magesekken skjøtes på den gjenværende delen av tynntarmen. Magesekkens reduserte volum vil gi pasienten en raskere metthetsfølelse, og den forkortede tynntarmen hindrer kroppen i å ta opp mye av næringen og energien i maten.

Inngrepene kan utføres laparoskopisk - altså med ”kikkhull-teknikk”. Likevel er komplikasjoner vanlig. Noen av disse komplikasjonene er alvorlige og kan være livstruende.

Bivirkninger

Selv om operasjonen forløper uten komplikasjoner kan man siden være plaget med følgende bivirkninger:

• Kvalme
• Brekninger
• Sure oppstøt og halsbrann
• Diarè
• Mangel på vitaminer, jern og andre næringsstoffer

Effekt

Studier har vist at kirurgisk behandling av overvekt er effektivt. Grunnet vekttapet har operasjonene også god effekt på alvorlige følgesykdommer som diabetes og høyt blodtrykk. De fleste pasientene er tilfredse med behandlingen og mange opplever en bedret livskvalitet.

Etter operasjonen er det viktig at pasienten spiser sunt og er i regelmessig fysisk aktivitet. Da øker sjansen for at vekttapet blir varig.