I likhet med andre menneskelige egenskaper blir vekten i stor grad bestemt av medfødte arvelige faktorer. Overvekt er derfor vanligvis ikke uttrykk for dårlig selvkontroll men hvilken kroppsstørrelse som ligger nedfelt i arvestoffet hos den enkelte. Men den generelle vektøkningen i befolkningen som helhet skyldes først og fremst at vi i gjennomsnitt er mindre aktive enn tidligere. Nå er halvparten av den voksne befolkning i Norge overvektige og hver tiende nordmann lever med helsefarlig fedme.

I tillegg til medfødte egenskaper kan overvekt skyldes eller forverres av en usunn livsstil, medikamenter, hormonlidelser, spiseforstyrrelser og enkelte andre sykdommer.

En forutsetning for å bli overvektig er at energiintaket er høyere enn energiforbruket. Overskuddet av energi lagres som fett i kroppen.

Hva er overvekt?

Kroppsmasseindeksen (KMI) blir ofte brukt til å gradere fedme. KMI beregner man ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. Eksempel: man er 86 kg og 1,6 m

KMI = 85 delt på 1,6 x 1,6 = 33

KMI – tabell
• Undervekt: KMI under 18,5
• Normalvekt: KMI mellom 18,5- 24.9
• Overvekt: KMI over 25
• Fedme: KMI over 30

• KMI 30- 34.9 er fedme grad 1, moderat fedme
• KMI 35- 39,9 er fedme grad 2, alvorlig fedme
• KMI over 40 er fedme grad 3, svært alvorlig fedme

Minst risiko for helseplager har man hvis KMI er mellom 18,5 og 25.

Bukfedme

Undersøkelser har vist at for mye fett rundt livet (midjen) er helseskadelig på samme måte som høy KMI.

I følge verdens helseorganisasjon bør omkretsen rundt livet ikke overstige 102 cm hos menn eller 88 cm hos kvinner.

I tillegg finnes en målemetode som kalles liv-hofte-ratio. Det er omkretsen rundt livet delt omkretsen rundt hoften.

Verdier over 1,00 hos menn = bukfedme
Verdier over 0,85 hos kvinner = bukfedme

Hos legen

Legen vil forsøke å kartlegge årsaken til at den enkelte er overvektig, hvilke konsekvenser dette har for vedkommendes helse og tiltak som bør iverksettes for å begrense disse problemene Hyppige problemer ved fedme er:

• høyt blodtrykk
• for mye kolesterol eller sukker i blodet
• uregelmessig menstruasjon og/eller redusert fruktbarhet
• gallesykdommer
• muskel- og skjelletplager
• psykososiale vanskeligheter og generelt redusert livskvalitet

Behandling

Dernest legger lege og pasient sammen en plan for hvordan hun eller han skal gå ned i vekt og hvilken hjelp vedkommende trenger for å lykkes.

Det viser seg at selv beskjedne vekttap er meget positivt for helsen. En vektreduksjon på cirka 5 prosent gir en stor helsegevinst og senker risikoen for alvorlige sykdommer på grunn av overvekten.

Samtaler om kosthold, praktiske tips om fysisk trening, råd om hvordan man skal holde motivasjonen oppe og jevnlig oppfølging hos legen kan gjør det lettere å gå ned i vekt. Ved kontrollene kan legen sjekke at kroppen ikke mangler viktig næringsstoffer.

Vektreduksjonen bør skje langsomt og helst ikke overstige 1/2 til 1 kilo per uke i en periode på et halvt år.

Kostråd

For å gå ned i vekt må forbruket av energi være høyere enn det man tilfører kroppen gjennom mat og drikke. Da bryter kroppen ned egne fettreserver for å produsere energi.

Den slankemetoden som gir de beste resultatene på sikt er å øke mengden fysisk aktivitet og samtidig innføre et sunt og variert kosthold med et energiinntak som passer til aktivitetsnivået.

Kostholdet bør være allsidig slik at kroppen er sikret alle de næringsstoffene den trenger

Det er viktig at livsstilendringene er varige og lar seg opprettholde over tid. Et vekttap på ½– ¾ kilo i uken er et realistisk mål for mange.

Kostråd - noen nyttige tips
Spis ofte og lite f.eks 3-4 hovedmåltider og to små, magre mellommåltider
Unn deg mye frukt, grønnsaker og bær
Belgvekster (bønner, linser, erter) er også bra
Grove kornprodukter fremfor fine
Spis fisk 2-3 ganger per uke
Velg magre og rene kjøttprodukter
Bruk magre meieriprodukter
Unngå sukker

Ttallerkentipset!
Fyll tallerkenen din slik

: ½ med grønnsaker og frukt
¼ med fisk, magert kjøtt eller magre meieriprodukter
¼ med pasta, ris, poteter eller grove kornprodukter

Da er du på rett vei!

Slankekurer

Slankekurer med pulver, milk-shakes, proteintilskudd og kurer basert på karbohydratfri kost eller med ekstremt få kalorier er usunne. Sannsynligheten er svært høy for at vekttapet da blir kortvarig og at kiloene kommer på igjen etter at du går tilbake til ditt opprinnelige kosthold. I tillegg kan et ensidig kosthold føre til mangel på viktige næringsstoffer. Vekttap på mer enn èn kilo i uken er ikke å anbefale.

Treningsråd

Trening har mange positive effekter. Undersøkelser har vist at en 30 minutters gåtur hver dag gir en stor helsemessig gevinst. Man behøver altså ikke å trene hardt eller lenge hvis målet er bedre helse.

For å komme i gang er det er viktig å sette realistiske mål som tar hensyn til nåværende fysisk form. Kroppen trenger å venne seg til treningen. Man bør derfor begynne langsomt. Uten en gradvis tilvenning kan man pådra seg skader og miste motivasjonen.

Trening gir best utbytte når den er lystbetont. Og sannsynligheten for at man fortsetter med aktiviteten øker. Mange liker å være ute i naturen. Det gir mulighet for naturopplevelser og frisk luft i tillegg til den fysiske utfordringen.

Velg en treningsform der du beveger store deler av kroppen din. Da oppnår du best resultater. Du forbruker vanligvis lite kalorier hvis du bare trener med vekter.

Begynn forsiktig. Etterhvert kan du mosjonere oftere og lengre. Du forbrenner mer ved å mosjonere i snakke-tempo en time enn med blodsmak i munnen i 20 minutter.

Dersom du er svært overvektig bør du velge mosjonsformer der du ikke behøver å bære kroppsvekten din. Sykling, svømming eller vanngymnastikk er godt egnet.

Bruk også kroppen når du har anledning i hverdagen. Velg trapper og unngå heiser. Spaser eller sykle til jobben, butikken, venner, kino og lignende. Det totale energiforbruket er det samme enten du går eller løper. Det er avstanden du tilbakelegger som er avgjørende.

Ta fri fra treningen et par dager hver uke. Da går du ikke så lett lei.

Ekstra hjelp?

Ved en rekke sykhus har man utviklet egne tilbud for mennesker som er overvektige. Fastlegen din er sannsynligvis orientert om hvilke muligheter som finnes der du bor. Enkelte steder i landet har man også laget opplegg for barn og ungdommer som sliter med fedme.

Det finnes lignende private medisinsk tilbud i blant annet Oslo, Bærum, Bergen Haugesund, Sogndal og Trondheim.

For voksne med KMI på 35 eller mer og som ønsker intensiv hjelp finnes det opptreningsentre deriblant Evjeklinikken, Tonsåsen i Valdres, Skogli i Lillehammer, NIMI på Hønefoss og Røros rehabiliteringssenter hvor man kan bo i to til fire uker etter søknad fra lege.

Under oppholdet får man undervisning, individuell oppfølging og mulighet til å trene i grupper. Etter utskrivelsen kan man ha regelmessig telefonisk kontakt med sin kontaktperson ved senteret. Og man kan få tilbud om årlige oppfølgingsopphold på en uke de neste tre – fem årene.

Medikamentell behandling

Medikamenter som reduserer vekten kan være nyttig i tillegg til endret kosthold og økt mosjon. Det har vist seg at medisinene har begrenset effekt hvis man ikke gjør slike forandringer samtidig.

Medikamenter mot overvekt er godkjent til bruk for mennesker som har KMI på 27 eller mer hvis vekten har ført til helseproblemer og uten dette tilleggskravet ved KMI fra 30.

Xenical ®
Hindrer kroppen i å ta opp fettet vi spiser. Fettet skilles i steden ut med avføringen. Middelet virker lokalt i tarmen. Bivirkningene er som regel milde og forbigående.

Reductil ®
Reduserer appetitten. Kan gi økt puls og blodtrykk. Pasienter med kroppsmasseindeks på over 40, kan søke trygdekontoret om refusjon av utgiftene.

Kirurgisk behandling

Det er enighet om at kirurgiske inngrep som behandling for fedme kan vurderes når KMI overstiger 35 og vekten har ført til tilleggsproblemer. Operasjon er kun aktuelt etter at andre behandlingsalternativ er forsøkt uten resultat.

Man tilbyr nå slike operasjoner ved blant annet Sentralsykehuset i Førde, St.Olavs hospital i Trondheim, Sykehuset Namsos, Nordland sentralsykehus i Bodø, Vestfold sentralsykehus og Aker sykehus i Oslo.

Ventelistene er dessverre lange.

Det er ulike typer operasjoner:

• inngrep som begrenser inntaket av mat
• Inngrep som både begrenser matinntaket og hvor mye av næringsstoffene som kroppen tar opp

Gastric banding
Man snevrer inn en del av magesekken ved hjelp av et bånd. Det gjør at mindre mengder mat kan passere og man vil kjenne seg fortere mett.

Vertikal og horisontal gastroplastikk
Ved hjelp av kirurgi kan magesekkens form forandres slik at passasjen blir trangere. Kun små mengder mat kan passere av gangen og metthetsfølelsen kommer raskere.

Gastrisk bypass og duodenal switch
En del av magesekken og øvre del av tynntarmen blir fjernet eller koblet ut. Resten av magesekken skjøtes på den gjenværende delen av tynntarmen. Magesekkens reduserte volum vil gi pasienten en raskere metthetsfølelse, og den forkortede tynntarmen hindrer kroppen i å ta opp mye av næringen og energien i maten.

Komplikasjoner
Inngrepene kan utføres laparoskopisk - altså med ”kikkhull-teknikk”. Likevel er komplikasjoner vanlig. Noen av disse komplikasjonene er alvorlige og kan være livstruende.

Selv om operasjonen forløper uten komplikasjoner kan man siden være plaget med følgende bivirkninger

• Kvalme
• Brekninger
• Sure oppstøt og halsbrann
• Diarè
• Mangel på vitaminer, jern og andre næringsstoffer

Resultater
Studier har vist at kirurgisk behandling av overvekt er effektivt. Grunnet vekttapet har operasjonene også god effekt på alvorlige følgesykdommer som diabetes og høyt blodtrykk. De fleste pasientene er tilfredse med behandlingen og mange opplever en bedret livskvalitet.

Etter operasjonen er det viktig at pasienten spiser sunt og er i regelmessig fysisk aktivitet. Da øker sjansen for at vekttapet blir varig.

Sammendrag

En overvektig person har stor helsemessig gevinst av å redusere kroppsvekten. Dette bør gjøres i samarbeid med en lege og helst ikke i form av ”kurer”som resulterer i et svært raskt vekttap. Undersøkelser har vist at man oppnår de beste langsiktige resultatene ved å legge om til en sunnere livsstil.

For de som har KMI på 27 eller mer kan medikamenter som reduserer opptaket av fett eller minsker appetitten også være til hjelp.

Kirurgisk behandling er kun aktuelt hvis KMI er minimum 35 og andre tiltak har vært uten resultat.

Ikke glem at en vektreduksjon på 5 prosent gir en betydelig helsegevinst og senker risikoen for alvorlige sykdommer på grunn av overvekten.