Å være overviktig er en risiko for hjertesykdom i seg selv.

Det viser en internasjonal samarbeidsundersøkelse hvor Folkehelseinstituttet har deltatt.

Forskerne har sett på sammenhengen mellom overvekt og sannsynligheten for koronar hjertesykdom (CHD).

Fete personer har 45 prosent større sannsynlighet for hjertesykdom, uavhengig av andre risikofaktorer som kolesterol og høyt blodtrykk.

Resultatene viser at også moderat overvektige har økt risikoen for hjertesykdom med 17 prosent sammenliknet med personer som har normal vekt.

Over 300 000 har deltatt i studien. 18 000 av dem hadde koronar hjertesykdom. BMI lik eller over 30 blir kategorisert som fedme. Moderat overvektige har en BMI mellom 25 og 29.

Overvekt og fedme er et stort helseproblem over hele verden. USA har den feteste befolkningen hvor nesten to av tre er overvektige. I Norge er hele en av fem fete.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Archives of Internal Medicine
Tidsskrift for Den norske lægeforening