Tenåringsjenter med lav sosial status er i større fare for å bli overvektige.

Jenter som føler de er upopulære på skolen legger lettere på seg.

Det viser en undersøkelse ved Harvard. Den føyer seg inn i rekken av tidligere studier som har funnet sammenhenger mellom overvekt og sosiale eller følelsesmessige faktorer, som depresjon eller dårlig selvbilde.

Forskerne fulgte 4500 jenter mellom 12-18 år i en toårsperiode. Deltakerne oppga høyde, vekt og svarte på spørsmål om blant annet TV- og kostvaner.

De ble også bedt om å plasseres seg selv på den sosiale rangstigen, på en skala fra en til ti. Jenter som mente de befant seg på trinn fire eller lavere ble sammenlignet med de som rangerte seg selv høyere fra trinn fem eller høyere.

Ved starten av undersøkelsen i 1999 hadde deltakerne en gjennomsnittlig KMI (kroppsmasseindeks) på 20,8. I 2001 hadde den økt til 22,1. I løpet av disse to årene hadde 12 prosent av jentene en økning på minst to enheter.

Sammenlignet med høystatusjentene, hadde deltakerne på bunnen av rangstigen hele 70 prosent større sjanse for å øke kroppsmasseindeksen med to eller flere enheter.

Sammenhengen mellom sosial status og vektøkning var uavhengig av andre faktorer som:

- alder
- rase/etnisk tilhørighet
- TV-vaner
- depresjoner
- selvfølelse
- økning i høyde
- BMI til mødrene
- foreldrenes inntekt

Kilde: Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2008