De nasjonale statistikkbyråene i tolv europeiske land har sjekket hvor aktive befolkningene er.

Man registrerte gjennomsnittlig antall minutter fysisk aktivitet pr. dag for personer i alderen 20-74 år. Følgende aktiviteter inngikk:

• gåturer i fritiden
• idretts- og friluftsaktiviteter
• nødvendig aktivitet til fots og med sykkel til og fra arbeid, skole, butikk og andre gjøremål

Landene som deltok var Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Latvia, Litauen, Estland, Slovenia, Bulgaria, Polen, Italia og Belgia.

Resultatet av undersøkelsen er nedslående for nordmenn. Det viser seg at vi er blant de minst aktive i Europa. I Norge avsetter vi til sammen 42 minutter på fysiske aktiviteter i løpet av en gjennomsnittsdag. Dette er to tredeler av den tiden latvierne bruker. Bare belgierne er makeligere enn nordmenn, og vi må se oss slått av både finner og svensker. Grunnen er ikke at vi skyr idrett. Snarere tvert imot. Sammen med svensker og finner bruker nordmenn mest tid på idrett og friluftsliv i forhold til andre land i Europa. Her inngår organisert fysisk trening, skiturer, turer i skog og til fjells samt jakt- og fisketurer. Årsaken til at vi likevel er blant de mest passive er at vi i oftest kjører til butikken og til arbeidet, mens man i andre land i langt stor grad går eller bruker sykkel.

Det er nærliggende å tenke at det er de lange vintrene i Nord-Europa som begrenser våre muligheter til å bevege oss utendørs. Dessverre viser dette seg ikke å være forklaringen. Nordmenn bruker i gjennomsnitt åtte minutter mer på fysisk aktivitet når dagene er lyse enn i resten av året. Denne forskjellen mellom vinter og sommer er omtrent den samme i alle landene.

Grunnen til at vi ikke går eller sykler mer er trolig at Norge er blant de land hvor flest mennesker har bil. Det er nær sammenheng mellom tilgangen på bil og det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen. Studien viser også at norske husholdninger som ikke disponerer en bil er mer aktive enn de som har en eller to biler.

I de fleste land er det de yngste og de eldste som bruker mest tid til fysiske aktiviteter i løpet av dagen. Det vil si aldersgruppene 20-24 år og 65-74 år. Mellomgruppene, de som i størst grad er yrkesaktive, bruker mindre tid på slike aktiviteter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå