Bloddoping er blodoverføring til en idrettsutøver utenom medisinsk behandling.

Ved en blodoverføring overføres røde blodlegemer til mottagerens blodårer (vener). Vanligvis benyttes blodoverføringer bare ved store blodtap og langvarig alvorlig blodmangel.

Hensikten i dopingsammenheng er å øke antallet røde blodceller til et kunstig høyt nivå for å bedre prestasjonsevnen i kondisjonskrevende idretter.

Hva slags blod blir brukt ved bloddoping?

Blodet som blir overført kan ha blitt tappet fra samme person tidligere eller fra en annen person med samme blodtype.

Dersom overføringen skjer med lagret eget blod, har utøveren i månedene før blitt tappet for blod ved flere anledninger, og har som regel, til tross for blodtapet, fortsatt treningen.

Et vesentlig problem med denne metoden er holdbarheten av blodet under lagringen. Utøveren kan ikke tappe blodet for hyppig eller for nær konkurransen uten å få en vesentlig negativ effekt i form av slapphet inn mot og under konkurransen.

Hvorfor vil slik doping øke prestasjonsevnen?

De røde blodlegemene inneholder hemoglobin. Mengden av hemoglobinet bestemmer hvor mye surstoff som kan bringes ut i musklene.

Musklene er avhengig av surstoff for å yte maksimalt i kondisjonskrevende idretter. En ekstra mengde røde blodlegemer kan derfor bli avgjørende for prestasjonsevnen i slike idrettsgrener.

Kan bloddoping oppdages?

Laboratoriet har ingen god metode for påvisning av tilførsel av lagret eget blod. Tapping, lagring og tilbakeføring av eget blod krever imidlertid medvirkning og samarbeid fra flere fagpersoner, hvilket blant annet øker faren vesentlig for lekkasjer til pressen og resten av idrettsverden.

I så og si alle de tilfeller hvor man kjenner til at bloddoping er benyttet, er det overføring av fremmedblod som er benyttet. Tilførsel av fremmedblod kan påvises med sikkerhet i laboratoriet.

Jeg har hørt om erythropoietin i denne sammenheng - hva er det?

Erythropoietin er et hormon som helt normalt skilles ut i blodbanene fra nyrene når blodprosenten blir for lav. Egenproduksjonen av røde blodceller i benmargen stimuleres av erythropoietin. Dette hormonet er kunstig framstilt, og benyttes klinisk blant annet i behandlingen av blodmangel hos pasienter med sviktende nyrefunksjon.

I forsøk har man vist at blodprosenten kan økes utover normalnivået hos idrettsaktive personer, og at prestasjonene i kondisjonskrevende idretter sannsynlig kan forbedres etter tilførsel av erythropoietin.

IOC har forbudt bruken av erythropoietin blant idrettsutøvere.