Når kan jeg vente at bivirkningene kommer ved doping?

En rekke dopingmidler og metoder benyttes for å gi en kortvarig økning av prestasjonsevnen under selve konkurransen. Dette gjelder stimulerende midler, narkotika, diuretika (vanndrivende), lokalbedøvelse, kortisonpreparater og betablokkere. De fleste preparatene i disse gruppene har kortvarig effekt og bivirkningene kommer derfor raskt, men forsvinner også etter kort tid.

Hva med anabole steroider, da?

Medikamenter med vevsoppbyggende effekt slik som anabole steroider og peptidhormoner, benyttes hovedsakelig i treningsperiodene. Preparatene tas i langvarige kurer. Enkelte bivirkninger kan komme raskt også ved bruk av disse medikamentene, men regelen er at bivirkningene her kommer sent i forløpet av kuren. Visse bivirkninger, bl a kreft og hjerte/kar-sykdommer, kan først registreres årevis etter avsluttet kur.

Hva slags bivirkninger forekommer?

Bivirkninger av dopingmedikamenter er mange og kan inndeles i fire hovedgrupper: Adferdsforstyrrelser, sykelighet i celle- og organfunksjoner, forstyrrelser av kroppens forsvarssystem og spredning av smittsomme sykdommer.

Kan man få nerveplager og psykiske forandringer?

Ja, stoffer som har stimulerende virkning på hjernen, narkotika og androgen-anabole steroider medfører ofte bivirkninger fra sentralnervesystemet, slik som rastløshet, uro, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. Enkelte av stoffene kan endre brukerens personlighet. Brukeren kan oppleve sløvhet og omtåkethet. Han kan bli aggressiv og bli involvert i voldelige handlinger og andre kriminelle aktiviteter. Av og til utvikler brukeren forfølgelsesvanvidd eller annen sinnsykelig adferd. For visse sentralstimulerende midler, for narkotika og for androgen-anabole steroider kan det utvikles avhengighet. Enkelte misbrukere opplever både fysiske og psykiske bortfallssymptomer i dager og uker etter avsluttet kur. Noen får alvorlige psykiske vansker som angst, depresjon og selvmordstanker.

Kan bivirkningene medføre død?

Celle- og organfunksjoner blir forandret under bruk av doping. Under bruk av stimulerende midler og narkotika oppleves ofte hjertebank, økt svettetendens, munntørrhet og vannlatingsproblemer. Kombinert med hard fysisk anstrengelse kan disse medikamentene, når de er tatt i store doser, medføre svikt i pustefunksjonen og blodsirkulasjonen. De kan medføre død p.g.a hjertestans. Det forekommer også en rekke andre bivirkninger til doping som kan medføre død. Men heldigvis medfører doping bare unntaksvis så alvorlige konsekvenser.

Hva slags bivirkninger gir androgen-anabole steroider?

Androgen-anabole steroider er aktive hormoner, og inntatt i store doser medfører disse preparatene en rekke endringer i kroppens funksjoner. Steroidene holder salt og vann tilbake i kroppen og kan gi forhøyet blodtrykk og tendens til væskeansamlinger. Hos de fleste kan man påvise en lett reduksjon av leverfunksjonen, men i enkelte få tilfeller forekommer det alvorlig leversvikt. Nyrefunksjonen kan også bli lidende under misbruk av androgenanabole steroider. Steriodene har bieffekter på hud og hår, og medfører hos enkelte uttalt kvisetendens, skallethet og kraftig økt hårvekst på kropp, armer og ben - også hos kvinner. Misbrukere av steroider kan lettere få skader i muskulatur og sener. I enkelte tilfeller fordi muskelkraften øker raskere enn styrken i senefester og benhinne. Androgen-anabole steroider har en svært uheldig innvirkning på fettstoffene i blodet, og øker faren for å utvikle hjerte/kar-sykdommer hos dem som er kroniske misbrukere.

Hva skjer med barn som tar steroidepreparater?

Hos barn og ungdom som ikke er utvokst vil tilførsel av androgen-anabole steroider redusere den endelige kroppshøyden ved å utløse for tidlig pubertet.

Er det forskjell på bivirkninger hos kvinnelige og mannlige misbrukere av steroider?

En kvinnelig misbruker vil kunne få endret hormonbalanse, med økt hårvekst i ansiktet og på kroppen, kviser, dypere stemme, skallethet, vekst av klitoris, redusert størrelse av brystene og menstruasjonsforstyrrelser.

Hos menn skrumper testiklene, og produksjonen av det mannlige kjønnshormonet reduseres som oftest betydelig. Hos enkelte tar det mange måneder før produksjonen tar seg opp igjen. Mange er forbigående sterile og impotente. Menn bruker som regel langt høyere doser enn kvinner, og de generelle bivirkningene blir derfor mere uttalte hos mannlige dopingmisbrukere.

Hva slags bivirkninger gir vanndrivende midler?

Diuretika kan ved høy dosering medføre økt tap av salter og elektrolytter i urinen og føre til ubalanse i kroppens elektrolyttstatus. Dette gir vanligvis mere eller mindre uttalt slapphet, men det kan oppstå akutt og livstruende rytmefortyrrelse i hjertet.