Vil det hjelpe noe å trene dersom jeg skal forsøke å gå ned litt i vekt?

Det er vist at mennesker som trener lettere går ned i vekt enn de som ikke trener dersom begge gruppene holder samme diett. I tillegg har den gruppen som trener større sjanse for å holde seg nede i vekt enn de som ikke trener.

Hva slags trening må jeg drive med for å oppnå denne effekten?

Det fleste sorter fysisk aktivitet kan ha en positiv effekt. Best effekt oppnår du med idretter der du aktiverer store muskelgrupper; det vil si at du bruker både armer og ben.

Eksempler på dette er:

- jogging
- langrenn
- svømming
- turgåing
- håndball
- fotball
- tennis

Hvor mye må jeg trene?

Det beste er selvsagt en fast daglig dose med fysisk aktivitet; for eksempel i form av en rask spasertur. Om dette ikke er mulig, oppnår du mye ved en treningsinnsats på omlag 45 minutter tre ganger i uken.

Treningen bør helst være såpass hard at du blir litt svett og varm.

Hvorfor virker slik fysisk trening slankende?

Treningen virker i hovedsak via to mekanismer.

Den ene er at du under selve treningsinnsatsen forbrenner mer kalorier. Denne ekstra forbrenningen gir selvsagt en tilsvarende slankeeffekt.

Men i tillegg virker fysisk aktivitet slankende ved at selve hvilestoffskiftet påvirkes.

Hva er hvilestoffskiftet?

Hvilestoffskiftet er et uttrykk for energiomsetningen, det vil si forbrenningen av kalorier i kroppen når du hviler.

Hos vanlige mennesker bidrar hvilestoffskiftet med omlag to tredeler av all kaloriforbrenning per døgn.

Hvordan kan så trening påvirke dette hvilestoffskiftet?

Vi vet at når en person slanker seg ved å spise mindre, reagerer kroppen med å redusere hvilestoffskiftet. Den daglige kaloriforbrenning reduseres.

Resultatet er at det reduserte matinntaket ikke får den slankende effekten det eller ville fått. Mange har sikkert opplevet dette. Du spiser betydelig mindre, men går lite eller ikke ned i vekt. Dersom du i en slik situasjon trener i tillegg til å spise litt mindre, vil hvilestoffskiftet ikke reduseres.

Det reduserte matinntaket vil da gi den slankende effekt du ønsket deg.

Så dersom jeg ønsker å gå ned litt i vekt, er det med andre ord gunstig å spise litt mindre og i tillegg mosjonere regelmessig?

Det er riktig.

Det reduserte matinntaket vil kunne gi en slankende effekt. Den fysiske treningen vil forsterke dette; dels ved at du forbrenner mer kalorier mens du trener, dels ved at du hindrer det fallet i hvilestoffskiftet du ellers ville fått.

Vil jeg ikke bli veldig sulten dersom jeg trener, slik at jeg spiser mer og derfor ikke går ned i vekt?

Det er riktig at de som trener hardt spiser mer enn de som ikke trener.

Derimot har man vist at moderat trening, som for eksempel en rolig joggetur på 40 min tre ganger i uken ikke nødvendigvis medfører økt sult og dermed økt matinntak.

Bør jeg oppsøke lege før jeg starter et treningsprogram for å slanke meg?

Mennesker som tidligere overhodet ikke har mosjonert og som er over 45-50 år bør muligens oppsøke lege før de setter igang med et treningsprogram.

Alle bør, om de får plager eller ubehag av å trene kontakte lege. Det er viktig å begynne forsiktig. Du har god tid. Øker du treningsinnsatsen langsomt, og du ikke har særlig ubehag av treningen, er det ikke noen fare forbundet med å gjennomføre et treningsprogram.