Hvordan skjer kneskader?

Kneskader skjer ved at kneet utsettes for store belastninger ved vridninger, bråstans, skifte av fartsretning.

Kan kneskader være alvorlige ?

Inne i kneleddet ligger det 2 menisker samt 2 korsbånd, På hver side har vi sidebånd. Leddflatene er dekket av brusk, Alle disse strukturene kan skades. Korsbåndskader og bruskskader regnes som alvorlige skader. Skader på sidebåndene kan også være alvorlige

Hvordan kan jeg vite at en kneskade er alvorlig?

Alle kneskader der kneet etterpå føles ustabilt eller der det kommer hevelse innen 2 timer betraktes som alvorlige kneskader. Det samme gjelder kneskader der man ikke kan trå på benet etterpå, likeens skader der kneet ikke kan rettes ut etter skaden.

Hva skal jeg gjøre selv?

Ved alle kneskader der man kjenner at kneet ikke fungerer som det skal bør man straks stanse treningen eller konkurransen. Dernest bør man sørge for skikkelig førstehjelp i form av nedkjøling, trykkbandasje og ro. Behold bandasjen på og om tvil kontakt lege straks eller neste dag.

Hva vil legen gjøre ved alvorlige kneskader?

Ved meniskskader vil man vanligvis operere og fjerne den skadede delen av menisken. Dette gjøres i dag gjennom et tynt rør og man behøver vanligvis ikke være innlagt på sykehus. Ved avrivning av fremre korsbånd må man operere idrettsutøvere i ballidretter. Man lager da et nytt korsbånd av en annen sene i kroppen. dette må utføres på sykehus og operasjonen gjøres av ortopeder som har erfaring med slike operasjoner. Ved avrivning av bakre korsbånd vil man vanligvis forsøke opptrening da operasjonsresultatene her ikke er så gode. Ved skader på leddbåndet på innsiden av kneet vil man behandle med en spesiell knebandasje og opptrening. der leddbåndet er revet helt av vil enkelte operere andre bruke knebandasje og opptrening. Ved bruskskader vil man i første omgang forsøke opptrening.

Når kan jeg drive trening og konkurranser igjen?

Etter en meniskoperasjon vil man ved skader av indre menisk kunne trene for fullt etter ca. 2-3 uker, ved skade av ytre menisk etter ca. 4-6 uker. Etter en korsbåndskade må man trene opp kneet i 2-3 måneder før man forsøker konkurranser. Er de satt inn en ny sene vil opptreningen vare i minst 6-7 måneder og man anbefaler å vente med konkurranser i nærmere ett år. Ved bruskskader vil skadetiden avhenge av de plagene man har.

Hvilke komplikasjoner kan opptre etter kneskader?

Den mest fryktede komplikasjonen etter kneskade er at det skal utvikle slitasjeforandringer i kneet. Tegnene på det er at kneet begynner å verke etter større anstrengelser og at det begynner å hovne etter trening, kamper eller liknende. Da store belastninger kan påskynde slitasjen bør man om man merker dette en tid etter en kneskade søke råd hos en lege med erfaring i kneskader. Etter korsbåndsoperasjon kan det en sjelden gang danne seg arrvev inne i kneet Dette gjør at kneet ikke kan strekkes helt ut eller bøyes skikkelig. Du bør i slike tilfelle oppsøke den legen som opererte deg.