Ved infeksjon må kroppen bygge opp motstandskraft. Legg forholdene til rette for suksess.

Om du føler at du er i ferd med å bli forkjølet eller få en annen infeksjon,  stans treningen og hold deg i ro.

Hold deg varm og ikke frys. Drikk rikelig. Etter et par dager vil du merke om det er en vanlig forkjølelse eller en kraftigere infeksjon. Om du er i tvil kontakt lege.

Er det farlig å trene med infeksjon i kroppen?

Enkelte smittestoffer kan skade hjertet. Det kan derfor være farlig å belaste kroppen når man har en infeksjon.

Vi har i dag ingen raske tester som kan avgjøre hvilke infeksjoner som kan være farlige og hvilke ikke. Man må derfor redusere eller stanse all trening når man har en infeksjon.

Hva vil legen gjøre?

Legen vil kunne ta blodprøver og avgjøre om det dreier seg om en uskyldig infeksjon eller om det er en mer alvorlig.

Det finnes tester som kan vise om du har en alvorlig infeksjon slik som for eksempel kyssesyke. Du vil også kunne få medisner som kan hjelpe til å bekjempe infeksjonen. 

Hvor lenge bør jeg holde meg i ro ved en infeksjon?

Dette vil anhenge av hva slags infeksjon du har. Ved en vanlig forkjølelse vil du føle deg bedre etter noen få dager.

Er du feberfri kan du da forsøke lett jogging. Ikke driv trening med høy intensitet eller slik at du blir sliten den første uken. Øk gradvis etterhvert som du føler bedring.

Ved mere alvolige infeksjoner slik som influensa bør du vente lenger før du starter treningen. En god regel er at du skal ha vært feberfri i minst tre dager før du starter treningen.

Har du en infeksjon der du får penicillin eller liknende medisiner bør du vente med trening til kuren er avsluttet og du føler deg frisk.

Ved kyssesyke (mononukleose) gjelder enda strengere regler. Denne sykdommen kan være farlig og har dessuten tendens til å gi tilbakefall ved hard trening.

Legen kan hjelpe deg med å finne ut hvor lenge du bør holde deg i ro men innstill deg på at det går minst en måned kanskje lenger før du er i full trening igjen.

Kan man forebygge infeksjon?

Enkelte infeksjoner kan man vaksinere seg mot slik som influensa. Har du en viktig sesong foran deg og det kommer influensa bør du vaksinere deg.

Skal du reise og konkurrere mye utenlands bør du snakke med din lege hvilke sykdommer som kan forekomme i de landene og hvilke man eventuelt bør vaksinere seg mot.

Ellers bør du i tider med mye forkjølelse passe på at du ikke blir kald etter trening, men skifter til tørre varme klær og at du har en god kroppshygiene.

Hold deg unna de som har fått forkjølelse eller annen smittsom infeksjon.Det reduserer smittefaren.

Hvor lenge går det før man kan konkurrere etter en infeksjon?

Enhver kraftig infeksjon virker nedbrytende på kroppen og derved formen. Du trenger derfor en periode med oppbyggende trening etter infeksjonen.

For influensa med feber i fire til fem dager vil denne perioden vare i cirka to til tre uker. Forsøker du å forsere kan du få tilbakefall eller du kan bli overtrent fordi kroppen ikke klarer å ta i mot treningsmengden ennå.

Ved en vanlig forkjølelse vil det gå minst en uke før du er tilbake i form igjen.

Ikke forsér, men tenk på at en sesong er lang og det er bedre å stå over en konkurranse der man ikke kan yte maksimalt enn å ta sjansen og ødelegge hele sesongen.