Doping skjer når en øker prestasjonsdyktigheten på en kunstig måte.

Doping skjer når en utøver benytter spesielle midler eller metoder som gir ham et urettmessig fortrinn fremfor konkurrentene. Doping har også med helsefare å gjøre. Det er forbundet med risiko for egen helse å ta visse dopingmidler.

Norges Idrettsforbund definerer begrepet doping som det å bruke eller medvirke til bruk av midler og metoder som direkte eller indirekte er egnet til å øke prestasjonsdyktigheten på en kunstig måte.

Hvor kan jeg få tak i listen om legemidler som gir positiv dopingtest?

Listen med alle de legemidlene som kan gi positiv dopingtest, og som selges fra apotek i Norge, finnes i Norges Idrettsforbunds egen brosjyre, og kan fås ved henvendelse til Norges Idrettsforbund, Dopingseksjonen.

Listen finnes også i Felleskatalogen, som alle apotek og leger har, og som du kan kjøpe i en vanlig bokhandel.

Hvem bruker doping?

Doping er tradisjonelt knyttet til konkurranseidretten og vinnerkulturen i idretten. Men i de siste årene har stadig flere tatt i bruk doping, uten tanke på konkurranseidrett.

Mange er ikke engang tilknyttet organisert idrett, men trener på helsestudioer eller lignende. En fersk svensk undersøkelse blant 1200 ungdommer viser at de fleste misbrukere av anabole stoffer blant ungdom i Sverige ikke trener som ledd i forberedelse til konkurranseidrett. De trener heller ikke for å bli spesielt sterke, men for å bygge opp en muskuløs attraktiv kropp.

Overfor disse personene har idretten ingen myndighet. Dette er et nytt samfunnsproblem i utvikling.

Hvor kommer dopingmidlene fra?

Hovedmengden av dopingmidler smugles inn i landet og distribueres og selges av profesjonelle svartebørshandlere. Mange av forhandlerne er selv dopingmisbrukere, men det har også forekommet kobling med den profesjonelle narkotikaomsetningen.

Myndighetene er klar over disse problemene, med spredning og økende bruk av helseskadelige dopingmidler, og det er nå vedtatt en egen paragraf i Straffeloven som rammer ulovlig innførsel, omsetning og besittelse av dopingmidler.

For ulovlig omgang med enkelte medikamentgrupper, blant annet anabole steroider er strafferammen økt atskillig. Den som bidrar til å dope en annen person vil på samme måte bli gjenstand for sivilrettslig straff.