Hoppetau, baller og lignende gjør barn mer aktive.

Bærbare leker gir barn flere muligheter til aktivitet som gjør at de leker lengre og mer intensivt.

Det viser en studie ved University of North Carolina.

Forskerne oppsøkte 20 ulike barnehager for å studere ulike faktorer som øker aktivitetsnivået blant unger.

Resultatene viser at flyttbare leker, som rokkeringer, hoppetau og baller, setter barn i mer bevegelse innendørs så vel som utendørs.

Stasjonære leker, som klatrekonstruksjoner, vipper og føyser, er koblet til lavere aktivitetsnivå. Slike leker er imidlertid viktige for utviklingen av koordinasjon og sosiale ferdigheter.

Forskerne så også at miljø spiller en viktig rolle. Unger i barnehager med ansatte som oppmuntrer til lek er gjennomsnittlig 80 minutter mer fysisk aktive i uken. Disse barnehagene bruker også 140 færre minutter på stillesittende aktiviteter sammenlignet med mindre oppmuntrende miljøer.

Kilde: American Journal of Preventive Medicine 2007