TV-spill som Nintendo Wii skal aktivisere deltakerne. Hvor effektive er de?

Sammenlignet med passive TV-spill øker aktiviserende spill energiforbruket med mindre enn to prosent i uken.

Det viser en undersøkelse ved Liverpool John Moore’s University.

Nye spillkonsoller

Flere unge har dessverre en alt for stillesittende hverdag. Mye tid foran TV og dataen får ofte skylden for fysisk inaktivitet og overvekt.

De nye generasjonene trådløse spillkonsoller skal derimot få deltakerne i bevegelse.

Spillkonsoller som Nintendo Wii gjør at en er nødt til å bevege seg for å være med. Spillene simulerer ulike idretter som tennis, golf, boksing og mange flere.

Men hvor effektive er de?

Lav uttelling

Seks gutter og fem jenter mellom 13-15 år deltok i undersøkelsen. Alle var ved god helse, var flinke i sport og spilte TV-spill regelmessig.

Fire ulike spill ble gjennomgått. Deltakerne brukte 15 minutt på hver av dem mens energinivået ble registrert. p> Det første spillet var passivt (XBOX 360: Project Gotham Racing 3). De tre neste var aktive. Deltakerne simulerte bowling, tennis og boksing (Nintendo Wii Sports).

Sammenlignet med det stillesittende spillet forbrant ungdommene 60 flere kalorier i timen. Energiforbruket var imidlertid så lavt at det ikke kan erstatte virkelig bowling, tennis eller boksing. Intensiteten nådde heller ikke opp til det anbefalte nivået.

I løpet av en uke vil aktive spill gi en økning i energiforbruket på mindre enn to prosent sammenlignet med passive spill.

Barn og ungdom bør være fysisk aktive minst en time til dagen. Energinivået skal da være tre ganger høyere enn når de slapper av.

Kilde: British Medical Journal (BMJ) 2007