Manglende likestilling gjør det vanskeligere for kvinner å trene.

Kvinner har større problemer med å opprettholde gode treningsvaner enn menn.

Det viser en studie ved Norges idrettshøgskole (NIH). Den har prøvd å finne ut av hva det er som hindrer nordmenn fra å være fysisk aktive.

For kvinner er det kjønnsrollefordelingen som har skylden, mener forskerne. Manglende likestilling gjør det vanskeligere for kvinner å trene.

Kvinner oppgir flere hindringer for å ikke kunne være i regelmessig fysisk aktivitet sammenlignet med menn. Trening kan ikke prioriteres, samtidig som tid og helse ikke strekker til. For lite tid og energi, er en av hovedårsakene til manglende treningsvaner blant kvinner i alderen 30-40 år.

Menns treningsmønster er annerledes. Enten mener de at trening ikke er noe for dem og holder seg unna regelmessig fysisk aktivitet. Eller de synes at trening er viktig for dem og prioriterer dermed deretter. Hvis menn ønsker å trene, tar de seg tid til det.

Undersøkelsen er basert på data fra Nasjonalt folkehelseinstitutts undersøkelser i Oppland og Hedmark i 2000. Informasjon fra rundt 2700 kvinner og 2200 menn er inkludert.

Kilder:
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2008
Dagens Medisin 2008