Ny studie viser at kaffe kan redusere faren for slag hos kvinner.

83 076 kvinner deltok i denne spansk-amerikanske studien. Ved undersøkelsens oppstart i 1980 hadde ingen av kvinnene hatt slag, hjertesykdom, diabetes eller kreft. Hvert andre til fjerde år frem til 2004 fylte deltakerne ut et spørreskjema om deres mat- og drikkevaner.

84 prosent oppga at de drakk koffeinholdig kaffe, omtrent halvparten drakk koffeinfri kaffe, 78 prosent drakk te og 54 prosent drakk koffeinholdig brus.

I løpet av de 24 årene var det til sammen 2280 hjerneslag blant kvinnene som deltok i studien.

Resultatet

Etter å ha tatt faktorer som røyk og alkohol i betraktning, fant forskerne ut at friske kvinner som drakk fire kopper kaffe eller mer hver dag, hadde 20 prosent redusert fare for slag sammenlignet med kvinner som drakk kun én kopp i måneden.

Det tilsvarende tallet for de som drakk 2-3 kopper daglig var 19 prosent reduksjon i risiko.

Kvinner som drakk 5-7 kopper i uken, altså omtrent én kopp til dagen, hadde 12 prosent mindre sjanse for å bli rammet av slag.

Ettersom mange forbinder kaffekos med røyk, ville forskerne se nærmere på hvordan sigaretter påvirker den gunstige effekten av kaffe. Det de kom frem til var slående: kvinner som aldri hadde røykt, og som drakk fire kopper kaffe eller mer hver dag, hadde 43 prosent mindre risiko for slag enn kvinner som drakk samme mengde kaffe, men som også røykte. Sistenevnte gruppe hadde kun 3 prosent redusert sjanse for slag.

Helsefordelene ved kaffe overgår med andre ord ikke de helseskadelige virkningene som røyk har. Det samme gjelder ved høyt blodtrykk, diabetes eller høyt kolesterol. Kaffe klarer ikke å nøytralisere slike risikofaktorer.

Ikke koffein

Den gode virkningen skyldes sannsynligvis ikke koffein. Kvinnene som drakk te eller koffeinholdig brus hadde nemlig ikke samme reduksjon i faren for slag. De helsebringende effektene må derfor skyldes andre stoffer i kaffen.

Fjerner ikke all risiko

Forskerne understreker at den slagforebyggende effekten ved kaffe kun gjelder for friske kvinner.

Hvis man har helseproblemer som kan forverres av koffein, for eksempel insomni, angst, høyt blodtrykk eller hjertesykdom, bør man rådføre seg med lege før man heller innpå med kaffe.

v Kilder:
1. E. Lopez-Garcia, F. Rodriguez-Artalejo, K.M. Rexrode, et. al, Coffee consumption and risk of stroke in women, Circulation: Journal of the American Heart Association; vol. 119, pp.
2. “Coffee cuts stroke risk in women”, Webmd.com, 16. Februar 2009 3. “Coffee drinking lower women’s stroke risk”, Health.usnews.com