Spørsmål: Jeg er jeger og her om dagen laget vi en middag av et rådyr som er skutt med blyholdig ammunisjon. Jeg ble litt redd da noen sa til meg at dette burde ikke barna mine ha smakt på, da det kunne være fare for å få i seg noe bly igjennom maten. Barna mine spiste lite av maten da de ikke var veldig begeistret for smaken, men er det noen mulighet for at de kan ha tatt skade av det? Bør jeg dra til lege med dem for å sjekke blynivået, og gjøres slike tester på vanlige legesentre?

Svar: Bly er et giftig tungmetall som hoper seg opp i kroppen hos mennesker og dyr. Hos voksne kan bly gi økt blodtrykk og økt forekomst av kronisk nyresykdom. Barn har større opptak fra tarmen og lavere toleranse for bly enn voksne. Kronisk høyt nivå kan påvirke utviklingen av barnets hjerne.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har i en risikovurdering konkludert at personer som hver måned eller oftere spiser kjøtt fra hjortevilt (elg, hjort, rådyr, dåhjort og villrein) som er skutt med blyholdig ammunisjon, har litt mer bly i blodet enn andre, men trolig ikke så mye at det gir akutt helseskade. Langtidseffekter kan ikke utelukkes. Man kan unngå bly i kjøttet ved å bruke ammunisjon som avgir lite bly eller blyfri ammunisjon. Å fjerne kjøtt rundt skuddkanalen reduserer også bly fra viltkjøtt.

Risikoen for skadelig påvirkning ved å spise litt rådyrkjøtt ved en enkelt anledning er trolig meget liten, men det er mulig å måle nivået i blodet med en blodprøve som kan tas ved alle vanlige legekontor.